Пошук партнера

Асоціація освіти в галузі культурної спадщини Фінляндії у пошуках потенційних партнерів із всіх країнах, що беруть участь у програмі Креативна Європа. В ідеалі це будуть культурні організації, які вже працюють із школами та організаціями, які можуть проводити дослідження та оцінку запропонованого методу.
Проект “HERITAGE HUBS” спрямований на розробку практичного інструменту та методу для фахівців навчальних закладів у всій Європі з метою інтеграції культурної спадщини, культури та міжкультурного діалогу для навчання в їх повсякденній роботі.

(Ця ідея може розвиватися і в напрямку стратегічного партнерства “Еразмус +”. Також запрошені партнери).

Контакти:
hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi

Більше:
http://ced-slovenia.eu/en/partner/40435/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VK