ПРО ПРОГРАМУ

Про програму

Програма «Креативна Європа» — це рамкова програма Європейської комісії, спрямована на підтримку культурного та креативного секторів Європи. Загальні цілі програми полягають у захисті, розвитку та популяризації культурного та лінгвістичного різноманіття і зміцненні конкурентної здатності культурного та креативного секторів Європи.

Орієнтовний обсяг фінансування програми з бюджету ЄС – 1,46 млрд. євро. Програма складається з двох підпрограм: «Культура» (31% бюджету програми) і «Медіа» (56% бюджету). Також окремою статтею бюджетних витрат в рамках програми є міжсекторальний напрямок (13% бюджету), завданням якого є забезпечення реалізації інструменту фінансового кредитування (Guarantee Facility) та підтримка мережі національних бюро програми «Креативна Європа».

Загальний бюджет програми на сім років складає майже 1,5 млрд євро (з них на підпрограму «МЕДІА» відводиться 824 млн євро, на підпрограму «Культура» — 455 млн євро, а на міжсекторальний напрямок — 184 млн євро. 121 млн піде на guarantee facility (інструмент полегшення доступу культурного та креативного секторів до джерел фінансування шляхом надання гарантій) та 63 млн — на сприяння міжнаціональному співробітництву.

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури ЄСвідповідає за реалізацію програми та її діяльність від імені Європейської комісії.

Національні бюро програми «Креативна Європа» надають консультації та інформацію з питань програми «Креативна Європа» та є у кожній країні, що бере участь у програмі.

 

Діяльність Бюро є незалежною від національних органів влади та європейських структур.

19 листопада 2015 Україна підписала угоду про участь у програмі “Креативна Європа”. Україна стала учасником підпрограми “Культура”  та підпрограми “Медіа”, насамперед – щодо організації та проведення навчальних заходів, ярмарок, фестивалів та заходів з розширення цільової аудиторії.

Умовою участі країни у програмі «Креативна Європа» є членство в ЄС (в тому числі асоційоване) та сплата щорічного вступного внеску до бюджету ЄС, розмір якого розраховується для кожної країни індивідуально відповідно до визначеної формули (з врахуванням показників ВВП, кількості населення тощо).

Додатком І до Угоди між Урядом України і Європейською Комісією про участь України у програмі «Креативна Європа» передбачені пільгові умови участі України, зокрема, сплата символічної суми вступного внеску на перший два роки участі у програмі у розмірі 1 євро. У подальші роки це рішення підлягатиме перегляду та можливим змінам на щорічній основі відповідно до досягнутих домовленостей між сторонами Угоди.

За відсутності домовленостей про пільгові умови участі і сплати щорічного вступного внеску, Україна може розраховувати на максимальну суму фінансової підтримки, виділеної з бюджету Програми для забезпечення діяльності національного бюро програми «Креативна Європа», яка не перевищуватиме 50 відсотків від загального бюджету на цю діяльність, і складає не більше двох третин фінансового внеску країни.