Про програму

Програма «Креативна Європа» — це рамкова програма Європейської комісії, спрямована на підтримку культурного та креативного секторів Європи. Загальні цілі програми полягають у захисті, розвитку та популяризації культурного та лінгвістичного різноманіття і зміцненні конкурентної здатності культурного та креативного секторів Європи.

Орієнтовний обсяг фінансування програми з бюджету ЄС – 1,46 млрд. євро. Програма складається з двох підпрограм: «Культура» (31% бюджету програми) і «Медіа» (56% бюджету). Також окремою статтею бюджетних витрат в рамках програми є міжсекторальний напрямок (13% бюджету), завданням якого є забезпечення реалізації інструменту фінансового кредитування (Guarantee Facility) та підтримка мережі національних бюро програми «Креативна Європа».

Програма «Креативна Європа» складається з:

Загальний бюджет програми на сім років складає майже 1,5 млрд євро (з них на підпрограму «МЕДІА» відводиться 824 млн євро, на підпрограму «Культура» — 455 млн євро, а на міжсекторальний напрямок — 184 млн євро. 121 млн піде на guarantee facility (інструмент полегшення доступу культурного та креативного секторів до джерел фінансування шляхом надання гарантій) та 63 млн — на сприяння міжнаціональному співробітництву.

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури ЄСвідповідає за реалізацію програми та її діяльність від імені Європейської комісії.

Національні бюро програми «Креативна Європа» надають консультації та інформацію з питань програми «Креативна Європа» та є у кожній країні, що бере участь у програмі.

 

Діяльність Бюро є незалежною від національних органів влади та європейських структур.

19 листопада 2015 Україна підписала угоду про участь у програмі “Креативна Європа”. Україна стала учасником підпрограми “Культура”  та підпрограми “Медіа”, насамперед – щодо організації та проведення навчальних заходів, ярмарок, фестивалів та заходів з розширення цільової аудиторії.

Умовою участі країни у програмі «Креативна Європа» є членство в ЄС (в тому числі асоційоване) та сплата щорічного вступного внеску до бюджету ЄС, розмір якого розраховується для кожної країни індивідуально відповідно до визначеної формули (з врахуванням показників ВВП, кількості населення тощо).

Додатком І до Угоди між Урядом України і Європейською Комісією про участь України у програмі «Креативна Європа» передбачені пільгові умови участі України, зокрема, сплата символічної суми вступного внеску на перший два роки участі у програмі у розмірі 1 євро. У подальші роки це рішення підлягатиме перегляду та можливим змінам на щорічній основі відповідно до досягнутих домовленостей між сторонами Угоди.

За відсутності домовленостей про пільгові умови участі і сплати щорічного вступного внеску, Україна може розраховувати на максимальну суму фінансової підтримки, виділеної з бюджету Програми для забезпечення діяльності національного бюро програми «Креативна Європа», яка не перевищуватиме 50 відсотків від загального бюджету на цю діяльність, і складає не більше двох третин фінансового внеску країни.