Які витрати покриваються грантом?

Санкціоновані витрати повинні відповідати проектній діяльності, що відповідає критеріям.

Ці витрати несуть бенефіціари протягом терміну дії угоди про співробітництво і вони вказані в загальному бюджеті проекту. Їх потрібно внести в бухгалтерський звіт бенефіціарів та загалом дотримуватися принципів раціонального керування фінансами. Санкціоновані прямі витрати є найважливішими: це витрати, прямо пов’язані з проектною діяльністю, комунікацією, просуванням та розповсюдженням, а також витрати на відрядження та добові витрати, заробітна плата співробітникам разом із соціальним забезпеченням, непрямі витрати.

Амортизація обладнання та ПДВ, що не вираховується із прибутків, також є санкціонованими витратами. Внески в натуральній формі або втрати при різниці валютних курсів не покриваються грантом. Детальну інформацію щодо санкціонованих та несанкціонованих витрат можна знайти у рекомендаціях, надрукованих разом із конкурсом заявок.