Що повинна регулювати угода про співробітництво?

Для проекту у галузі співробітництва консорціум (головний партнер та партнери) повинні укласти угоду про співробітництво. Вона повинна юридично обумовити всі важливі нюанси співробітництва та задовольнити всі вимоги (потрібно залучити всіх партнерів, а також прописати всі функції, діяльність, фінансування та тривалість проекту). Угода має чітко описувати завдання та функції кожного партнера, а також їх участь у фінансуванні. Вона повинна містити:

  • Точний опис проекту та діяльності за ним.
  • Функції та обов’язки партнерів (а також можливі санкції).
  • Фінансування (внески, розподіл бюджету між партнерами, попереднє фінансування, розподіл непрямих витрат).
  • Питання юридичного характеру (тривалість, відповідальність, порушення договірних обов’язків, припинення дії угоди, вирішення спірних питань).
  • Анкета чи майбутня угода про фінансування може бути у формі додатку до угоди про співробітництво.

Наполегливо рекомендуємо продовжити тривалість угоди про співробітництво після закінчення проекту, щоб охопити період, який потрібен для інформування Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (остаточний звіт потрібно подати щонайбільше протягом 2-х місяців після закінчення проекту).