Про програму «Креативна Європа»

«Креативна Європа» – це програма Європейського Союзу, яка підтримує культурний, креативний та аудіовізуальний сектори. 


Програма «Креативна Європа» спрямована на фінансування проєктів та ініціатив, які націлені на зміцнення культурного різноманіття, а також відповідають потребам та викликам сектору культурних та креативних індустрій (ККІ). Крім того, нова програма буде сприяти та підтримувати відновлення цих індустрій, використання цифрових технологій, екологічність, гнучкість, адаптивність, а також інклюзивність. Бюджет нової програми був збільшений на 50% в порівнянні з програмою 2014-2020 років. 


Мета програми «Креативна Європа»:


 • захист, розвиток та промоція європейського культурного та мовного розмаїття, а також спадщини;
 • підвищення конкурентоспроможності та економічного потенціалу секторів ККІ, зокрема аудіовізуального.


Цілі програми:


(а) посилення мистецької та культурної співпраці на європейському рівні; підтримка створення європейських робіт та творів; посилення економічного, соціального та міжнародного виміру європейських ККІ; сприяння розвитку інновацій та мобільності; 


(b) заохочення співпраці організацій в напрямках інновацій, сталості та конкурентоспроможності;

 

(c) підтримка міжгалузевих інноваційних та заходів зі співробітництва, а також різноманітного, незалежного та багатонаціонального медіасередовища / медіаграмотності, тим самим підтримуючи свободу художнього вираження поглядів, міжкультурний діалог та соціальну інтеграцію.


Крім того, «Креативна Європа» заохочує розробку та поширення найкращих практик, які сприяють досягненню таких ключових пріоритетів Європейської Комісії, як Європейський зелений курс «Green Deal», інклюзивність та гендерний баланс.


Програма «Креативна Європа» складається із трьох підпрограм:


 • «Культура», охоплює всі сектори культурних та креативних індустрій (за винятком аудіовізуального сектору та кіно);
 • «Медіа», підтримує кіно та аудіовізуальний сектор;
 • «Міжсекторальна співпраця», сприяє співпраці між різними культурними та креативними секторами, а також охоплює напрямок новинних ЗМІ.


Загальний бюджет «Креативної Європи» (2021-2027) складає 2,44 млрд євро, які будуть розподілені наступним чином: 


 • «Культура» - 33%
 • «Медіа» - 58%
 • «Міжсекторальна співпраця» - 9%


Підпрограма «Культура» складається з наступних напрямків:


 • Горизонтальні конкурси, які охоплюють всі сектори культурних та креативних індустрій: підтримка проєктів міжнародної співпрацімережі професійних організацій, платформи для промоції європейських митців та робіт, а також схему індивідуальної мобільності;
 • Підтримка окремих секторів, що входять до горизонтального напрямку, серед яких музика, література та видавництво, культурна спадщина та архітектура;
 • Спеціальна підтримка відзначення найкращих досягнень та креативності за допомогою нагород у сфері літератури, музики, архітектури, культурної спадщини, а також премії Культурна столиця Європи та European Heritage Label.


Підпрограма «Культура» має наступні нововведення


 • Сильніший акцент на транснаціональну співпрацю, обіг робіт та інновацій у секторах ККІ;
 • Спрощення механізму фінансування від програми «Креативна Європа» завдяки вищим ставкам співфінансування;
 • Спеціально розроблена схема мобільності для митців та професіоналів у сфері ККІ;
 • Спеціальні конкурси націлені на підтримку потреб наступних секторів: музика, література, література, архітектура, культурна спадщина, дизайн, мода та культурний туризм.


Підпрограма «Медіа» фокусується на наступних напрямках:


 • Підтримка співпраці як по загальному ланцюжку вартості, так і на рівні ЄС, з метою збільшення масштабів підприємств в аудіовізуальному секторі та поширення європейського контенту у світі.
 • Підтримка талантів з різних країн, розширення можливостей участі та співпраці з іншими країнами;
 • Підтримка використання нових технологій для забезпечення повною мірою використання цифрових технологій;
 • Сприяння екологізації галузі, а також виконання соціальних цілей, таких як гендерний баланс та національна різноманітність


Конкурси підпрограми «Медіа» поділяються на чотири тематичні кластери:


 1. Контент: заохочення співпраці та інноваційного підходу у створенні та виробництві високоякісних робіт.
 2. Бізнес: промоція інновацій для бізнесу, конкурентоспроможності, можливостей масштабування, а також талантів для зміцнення європейської конкурентоздатності на світовому ринку.
 3. Аудиторія: забезпечення присутності та доступу до європейських творів потенційної аудиторії за допомогою дистрибуції та ініціатив з розвитку аудиторії. 
 4. Політика: підтримка ініціатив для обговорення, обміну досвідом, дослідженнями та звітами, щодо політики в аудіовізуальному секторі серед країн. Сприяння підвищенню обізнаності.


Підпрограма «Міжсекторальна співпраця» буде присвячена:


 • Спільним викликам та можливостям для секторів ККІ; 
 • Вперше відбудуться конкурси для підтримки сектора новинних ЗМІ через промоцію медіаграмотності, плюралізму та свободи слова.


Конкурси підпрограми «Міжсекторальна співпраця» будуть підтримувати наступне:


 • Транснаціональна стратегічна співпраця: поширення знань про програму та підтримка розповсюдження результатів.
 • Креативні інноваційні лабораторії: поширення інноваційних підходів до створення контенту, доступу, дистрибуції та промоції серед секторів ККІ.
 • Новинні ЗМІ: підтримка медіаграмотності, якісної журналістики, свободи ЗМІ та плюралізму.


БАЖАЄТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ?


На сайті програми «Креативна Європа» є інформація про всі можливості, які вона пропонує, а також платформа з результатами програми, де можна знайти більше даних про підтримані проєкти.


СайтЄвропейської Комісіїта Європейської виконавчої агенції з питань освіти та культури.


Національні бюро програми «Креативна Європа» у країнах-учасницях надають інформацію про програму, сприяють співпраці організацій з різних країн та допомагають заявникам розвивати свій проєкт. З переліком національних Бюро програми ЄС «Креативна Європа» можна ознайомитись тут.


Підписуйтесь на новини «Креативної Європи» у соціальних мережах:

Facebook @CreativeEuropeEU 

Twitter @europe_creative

Instagram @creative.eu