Про УКФ

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.


Місія

Фонд, впроваджуючи нові механізми надання орієнтованої на результат конкурсної державної фінансової підтримки ініціативам у сфері культури та креативних індустрій, сприяє творенню розвиненої екосистеми культури та креативності в Україні, яка уможливлює породження та розповсюдження в суспільстві нових сенсів та спільних цінностей, а також сприяє збереження культурної спадщини та розвитку української культури в контексті актуальних світових тенденцій.  


Пріоритетні напрями діяльності на 2022: 

 • сприяння збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства.
 • підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також поза її межами.
 • сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інноваційного культурного продукту, кроссекторальних та міжрегіональних проектів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.
 • підтримка культурного розмаїття (зокрема проектів етнічних спільнот, національних меншин і корінних народів) та проектів, спрямованих на посилення культурної толерантності й поваги, що сприятиме відчуттю громадянами своєї приналежності до України.
 • сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот.
 • підтримка проєктів, спрямованих на проведення прикладних та інших досліджень культури та креативних індустрій з метою вивчення стану справ і забезпечення формування доказової політики в цих сферах.
 • сприяння створенню конкурентоспроможного регіонального культурного продукту, розвитку локальних культур та ідентичностей, трансформації мереж закладів культури в умовах децентралізації.
 • підтримка проєктів міжнародної співпраці та просування українського культурного продукту за кордоном, посилення зв’язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу України.
 • сприяння створенню масштабних суспільно значущих подій, спрямованих на формування об’єднаної української ідентичності та створення позитивного іміджу України та українців.
 • підтримка навчальних ініціатив для професійного розвитку митців та діячів культури і креативних індустрій.
 • підтримка проєктів, спрямованих на протидію інформаційній складовій російської військової агресії, осмислення ролі українських воїнів у забезпеченні безпеки України та Європи під час збройної агресії Російської Федерації, створення позитивного іміджу захисників і захисниць України.


Стратегічні цілі: 

 • підсилення інституційної та фінансової спроможності 
 • сприяння творенню культурного продукту 
 • підсилення ролі культури у розвитку суспільства 
 • інтернаціоналізація української культури