ARTIFAKE: Art Invades Fakes

"ARTIFAKE (Art Invades Fakes)"

Українська організація-лідер: INTERNEWS UKRAINE

Партнери: Association of Audio-Visual Reporters" NGO (Вірменія); Fundacja Art Transparent (Польща)

Бюджет: 271 837,00 євро (60 % покриває «Креативна Європа»)

Сайт: https://internews.ua/


ARTIFAKE (Art Invades Fakes) - це транснаціональний проєкт, метою якого є промоція медіаграмотності та критичного мислення в Україні, Польщі та Вірменії шляхом дослідження пропаганди через транснаціональне вуличне мистецтво. Псевдоправда, фальшиві новини, дезінформація та маніпулювання ЗМІ - це лише деякі терміни, що використовуються для опису того, що по своїй суті є пропагандою - інформацією, що є упередженою або оманливою та яка використовується для досягнення політичних цілей або просування певної точки зору. Завдяки діджитал-технологіям, пропаганда та дезінформація набули глобального характеру, але її вплив є найбільш деструктивним у чутливих темах- конфліктних та постконфліктних станах. Україна та Вірменія йдуть аналогічним шляхом і потрапляють під прямий вогонь російської пропаганди через пост-радянський менталітет та російськомовний медіапростір. Таким чином, партнери хотіли б дослідити пропаганду через мистецтво. 


ARTIFAKE об’єднає 25 вуличних артистів з країн-партнерів для вивчення феномену пропаганди (її механізмів, наративів та наслідків та використання інформації в сучасному світі в програмі мікрорезиденції на Донбасі- регіоні, що слугує конкретним прикладом наслідків гібридної війни, маніпуляцій ЗМІ та дезінформації.


Митці отримають шанс розробити арт-концепти на тему пропаганди та дезінформації, а 9 з них отримають стипендії від проєкту, щоб реалізувати свої твори в трьох маленьких містах України, Польщі та Вірменії. Мистецькі компоненти проєкту будуть супроводжуватися сильною комунікаційною кампанією у традиційних та нових медіа, залученням громадськості та заходами з підвищення обізнаності, що спричинить підвищення рівня критичного мислення та медіаграмотності серед митців, місцевого населення та широкої громадськості країн-учасниць та за їх межами.


Контакти:


https://internews.ua/


https://www.facebook.com/internewsukraine