Birth Cultures: a Journey through European History and Traditions around Birth and Maternity

"Birth Cultures: a Journey through European History and Traditions around Birth and Maternity"

Українська організація- партнер: Харківська регіональна недержавна організація «Центр гендерної культури» 

Партнери: FUNDACIO INTERARTS PER A LA COOPERACIO CULTURAL INTERNACIONAL (Естонія), FRAUENMUSEUM (Італія), FRAUENMUSEUM HITTISAU (Австрія)

Бюджет: 333 000,00 євро (60 % покриває «Креативна Європа»)


Проект «Материнство та Народження дитини через призму європейської історії та традицій» має на меті розвиток історичних досліджень та організацію виставок для популяризації даних тем серед широкої аудиторії, як частини нематеріальної європейської культурної спадщини. В рамках проекту буде проведено ряд досліджень традицій, розповідей, художніх творів з різних країн та культур; організовано спеціальну платформу, де жінки зможуть обмінюватися своїм досвідом та створено дорожню інтерактивну виставку, для якої буде зібрано жіночі музеї та митців, які поділяться своїми історіями та витворами мистецтва. Вона буде проведена у 4 країнах, які беруть участь у проекті. 


Таким чином, співробітництво між європейськими жіночими музеями підвищить обізнаність про жіноче здоров’я, сексуальні та репродуктивні права; підсилить міжкультурний діалог та креативну співпрацю навколо даних цінностей та практик, а також дасть змогу порівняти європейський та неєвропейський досвід народження і материнства.