Міжнародні фонди спільного виробництва (копродукція)


Веб-сторінка конкурсу


КОНКУРС НЕ ОГОЛОШЕНО


Яку підтримку надає цей конкурс? 

Видами діяльності фонду копродукції, які можуть отримати підтримку, є надання фінансової допомоги третім сторонам на проекти, що підходять під наступні критерії: 

 • Реалізація конкретної стратегії промоції, яка націлена на краще поширення підтримуваного аудіовізуального твору. Він повинен бути розповсюдженим принаймні у 3 країнах, де одна є учасницею підпрограми «Медіа», а інші - треті країни Креативної Європи. 


Проект, який підтримується фондом, має відповідати наступним критеріям: 

 • проект має бути поданий у фонд, який зареєстрований в одній із країн-учасниць підпрограми «Медіа»
 • проект має бути створений мінімум з одним продюсером, який не походить з країн-учасниць підпрограми «Медіа» та з країни, яка не є членом Eurimages
 • частка продюсера/ів, які походять з країн-учасниць підпрограми «Медіа» має становити 20-70%
 • жодні інші критерії не можуть бути запропоновані фондами, якщо тільки вони не стосуються третіх країн
 • максимальний розмір фінансування для кожного проекту становить 60 000 євро для його поширення.
 • договір про фінансування, запропонований фондом, може бути укладений лише з організацією з країни-учасниці підпрограми «Медіа». Фінансування не обов’язково витрачати в Європі.


Хто може подаватися на конкурс?

Даний конкурс відкритий для європейських незалежних продакшенів, які працюють у аудіовізуальній сфері та відповідають наступним критеріям:


 • Заявники мають мати фонд копродукції, який був законно створено щонайменше за 12 місяців до кінцевого терміну подання заявки, тобто 15 січня 2020 і його основним видом діяльності має бути підтримка міжнародних копродукцій;
 • Заявники мають бути зареєстрованими в одній із країн «Креативної Європи» учасниці підпрограми «Медіа»; 
 • "Міжнародна копродукція" вважається такою лише у випадку, коли створюється між компанією, яка створена у країні-учасниці підпрограми «Медіа», та компанією, яка до неї не входить.


Зверніть увагу! Для програми «Креативної Європи» не важливо, якого типу юридичної реєстрації є ваша організація. На програму можуть подаватися: місцеві органи самоврядування, неприбуткові та благодійні організації, приватні та прибуткові організації, що працюють у аудіовізуальному секторі та відповідають наступним критеріям


Фізичні особи не можуть подаватись на цей конкурс. 


Який розмір підтримки можна отримати? 

Заявник може запросити до 80% від загального бюджету проекту (відповідно, 20% потрібно буде дофінансувати із власних коштів), що може становити до 500 тис. євро.  


Як подати заявку на конкурс? 

Перед тим, як подати заявку на конкурс, всі партнери мають зареєструватися на порталі учасника. Заявка подається онлайн через кабінет заявника головним партнером, одразу від імені всіх партнерів. 


Як часто оголошуються ці конкурси? 


Конкурс було оголошено у вересні 2019 з дедлайном у січні 2020.


Як оцінюються заявки?


Заявки на конкурс оцінюються Виконавчим агентством з освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) за допомогою сторонніх запрошених експертів з дотичної галузі та з відповідним досвідом, які керуються наступним алгоритмом оцінки:


 • релевантність та європейська додана вартість (40 балів)
 • якість контенту (30 балів)
 • промоція результатів проекту, їх вплив та довготривалість (25 балів)
 • організація команди проекту та\або співпраця (5 балів)


Документи:

Деталі конкурсу/Guidelines_coprod_funds

Аплікаційнаформа/АnnexІ_appl_form

Декларація доброчесності/АnnexІІ_decl_honour

Бюджет/AnnexIII-budget_form