Умови участі у програмі

Проектні заявки на одержання фінансування з бюджету програми можуть подавати виключно юридичні особи, зареєстровані згідно із встановленою процедурою на Порталі учасника Виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)).

 

Найважливішим кроком у підготовці до спільного проекту є формування потужної команди партнерів або «співорганізаторів» з різних європейських країн, які бажають здійснювати спільне співробітництво культурного характеру. Поряд з оформленням чітких письмових домовленостей вельми важливим є встановлення тісних робочих відносин між співорганізаторами.

 

Обираючи спільний культурний проект для участі, рекомендуємо звернути увагу на наступні рекомендації:

 • Встановлення міцних відносин із потенційними співорганізаторами є необхідною умовою для забезпечення кожній стороні можливості рівноправної участі у плануванні проекту та чіткого розуміння своїх завдань у рамках проекту. Кожна зі сторін повинна бути абсолютно впевненою у можливості кожного з співорганізаторів виконати свої грошові зобов’язання за проектом.
 • Питання фінансового характеру та фінансування проекту повинні обговорюватися відкрито від самого початку. Кожна сторона повинна бути впевнена у тому, що кожен співорганізатор може надати кошти, які він готовий вкласти у проект.
 • Щоб підготовкою проекту могли займатися усі співорганізатори, необхідно, щоб оперативні плани та матеріали за проектом були готові уже на ранніх його етапах. Спільна робота співорганізаторів необхідна для того, щоб визначити: конкретну мету свого колективного проекту; учасників, які бажають взяти участь у проекті; цільову аудиторію і категорію громадськості; календарний план усіх проектних заходів; повні витрати та доходи за проектом.
 • Співорганізатори повинні регулярно обмінюватися попередніми кошторисами витрат на реалізацію проекту, а також погодити дохідну частину бюджету. Це дозволить учасникам розумно освоювати бюджет або бути обізнаними щодо стану бюджету в цілому.
 •  Перш ніж вступити у партнерські відносини, співорганізаторам слід провести особисті зустрічі для колективного обговорення актуальних питань. Далі співорганізаторам бажано організувати ще одну особисту зустріч для спільного погодження остаточного варіанту проектної пропозиції.
 •  Обговорити попередні домовленості з іншими особами або організаціями, участь яких передбачено проектом (наприклад, із конкретними діячами культури та мистецтва, фахівцями у галузі збереження об’єктів культурної спадщини, можливими підрядниками, зокрема, проектною компанією або партнером, що має можливість надати майданчик або інші ресурси для реалізації проекту).
 •  Залучити, крім співорганізаторів, інші організації для здійснення контролю над проектом та його оцінки. Між усіма співорганізаторами повинна бути оформлена правова угода, у якій заздалегідь детально викладають усі функції та супутні обов’язки кожного зі співорганізаторів у рамках проекту. Обговорити узгоджені методи обліку проектних витрат і такі моменти, наприклад, як розпорядитися створеними в ході проекту творами чи культурними ресурсами після його завершення.
 •  Сформувати в рамках календарного плану проекту графік зустрічей співорганізаторів, на яких обговорюватимуться результати робіт за проектом, а також спільні дії усіх сторін щодо виходу з проблемних ситуацій, у разі виникнення таких у ході проекту.

 

Асоційовані партнери

Якщо спільне фінансування є недоцільним для організації, вона може стати «асоційованим партнером». Асоційований партнер – це суб’єкт культурної діяльності з країни, що має право на участь у проектах, або з третьої країни, яка бере участь у діяльності, але в інших масштабах і на іншому рівні участі, ніж співорганізатори. Витрати, понесені асоційованими партнерами, не є санкціонованими витратами, якщо тільки такі витрати не компенсуються безпосередньо координатором та/або партнерами.

 

Порядок подання заявки

Заявки подають безпосередньо до Виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) у Брюсселі, без посередництва Національного бюро програми ЄС «Креативна Європа». За допомогою Порталу організація надає про себе правову і фінансову інформацію, завантажує документи, заповнює і подає заявки, а також одержує ідентифікаційний код для участі в усіх програмах, які реалізуються Виконавчою агенцією.

 

Подання заявок у режимі онлайн

Претенденти повинні заповнити та направити свої онлайн-заявки завчасно, до настання граничних термінів подачі, оскільки дотримання цих термінів суворо контролюється.

Перед подачею електронної заявки, претенденти (Керівник проекту та партнери) повинні зареєструвати свої організації на Порталі учасників і отримати Ідентифікаційний код учасника (Participant Identification Code – PIC). Цей код необхідно буде зазначити у заявці. 


Детальна інструкція про те, як отримати PIC-код на Порталі учасників


Форми онлайн-заявок, а також електронна версія щодо порядку подання заявок, доступні на сайті EACEA на вкладці відповідного каналу фінансування.

Для завантаження та заповнення онлайн-заявки, на Вашому комп’ютері повинна бути встановлена програма Adobe Reader 9-ї або новішої версії. Якщо така програма не встановлена на Вашому комп’ютері, перейдіть за посиланням для завантаження програми.

 

Важлива примітка:

 

Терміни подання онлайн-заявок зазначено EACEA за центральноєвропейським часом (СЕТ). Заявки, надіслані пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть.

 

Спільне фінансування:

Жодних конкретних сум у якості мінімального внеску для партнерів за проектом не передбачено.

Спільне фінансування може бути забезпечене за рахунок:

 • Отримання грантів від інших організацій (місцевих регіональних або національних органів влади, фондів тощо);
 • Діяльності, спрямованої на залучення коштів;
 • Спонсорства;
 • Власних ресурсів.

ЄС не передбачає подвійного фінансування ані для культурних проектів, ані для будь-яких інших представлених програм.


Правова відповідальність:

Партнери за проектом повинні підписати документ, за яким особа, що підписує цей документ, надає координатору повноваження діяти від його імені та за його рахунок на час реалізації проекту, а також зобов’язується здійснити певний фінансовий внесок у проект. Такий документ, підписаний усіма партнерами, повинен бути доданий до заявки.