Опублікована Програма діяльності «Креативної Європи» на 2020 рік


Загальні пріоритети програми залишаються актуальними і на 2020-й рік, а саме: розвиток культурного різноманіття та посилення конкурентоспроможності європейських культурного та креативного секторів. Наступного року програма буде зосереджена на Новій Європейській Програмі у Сфері Культури, програмі Єдиного цифрового ринку та стратегії #Digital4Culture. Також 2020-й рік буде останнім роком поточної програми, тому конкурси будуть націлені на ефективну імплементацію програми-наступниці («Креативна Європа» на 2021-2027 роки). 


Для підпрограми «Культура»:

 

2019-й рік стане перехідним, де особливу увагу буде приділено підготовці до нових конкурсів, які будуть оголошені у четвертому кварталі 2020-го року.

 

В 2020-му році особливу увагу буде приділено низькому рівню успішності заявок на конкурси міжнародної співпраці, саме тому найбільшу частину бюджету буде направлено на цей конкурс. Серед інших векторів підтримки будуть: художній переклад, європейські мережі та платформи, особливі нагороди ЄС (EU Prizes), Культурні столиці Європи, Європейська відзнака у сфері культурної спадщини, співпраця з міжнародними організаціями, підтримка музичного сектору та культурної спадщини.

 

На 2020-й рік заплановані наступні конкурси:


1. Конкурси «Проекти міжнародної співпраці» та «Художній переклад». Задля підвищення компетенцій культурних та креативних гравців на європейському ринку (підтримки талантів, проведення тренінгів та розвиток навичок, інтерналізації кар’єри, розвитку аудиторії) заплановано два конкурси у 2019-му році: “Проекти міжнародної співпраці” та підтримка літературного сектору через конкурс “Художній переклад”. На маломасштабні проекти міжнародної співпраці буде зарезервовано 40% загального бюджету, щоб більша кількість малих проектів мала змогу отримати підтримку.

2. EU Prizes та ECOC. Програма роботи побудована на позитивних європейських цінностях (культурне різноманіття, залучення громадянського суспільства та підвищення його відповідальності, використання публічних просторів, вихід на міжнародний рівень). У 2018-му році були оновлені організації, які займаються чотирма Європейськими відзнаками (EU Prizes) – у сфері культурної спадщини, архітектури, музики та літератури. Вони ж будуть продовжувати свою роботу і у 2020/2021 роках. Робота Культурних столиць Європи (ECOC) буде продовжена, по-перше, щоб підвищити результати вже обраних міст, а по-друге, щоб поліпшити якість заявок, які подають міста-потенційні кандидати на це звання.

3. Міжнародна співпраця. Буде продовжена розбудова знань серед різних стейкхолдерів. По-перше, через роботу у сфері політики поміж усіма країнами-членами Програми через відкриті методи координації, а також через координацію з міжнародними інституціями, такими як Рада Європи, ЮНЕСКО або Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Діалог продовжиться в музичному секторі через реалізацію програми “Music Moves Europe”, прийняту Європейським парламентом у 2018-му році. Також буде продовжений діалог і з іншими сферами (такими як архітектура, культурна спадщина, літературний сектор, мода та інші).


На додачу до вище окреслених конкурсів, а також згідно з Новою програмою у сфері культури, та задля ефективної підготовки до наступної програми, заплановано оголошення двох нових конкурсів: «Тиражування європейського перформативного мистецтва» та «Секторальна підтримка театрального сектору».

 

Для підпрограми «Медіа»:

 

Головними принципами, що покладені в основу цієї Програми діяльності, є:

Продовження роботи, яка вже була втілена в життя попередніми програмами, для того, щоб побачити їх результати у перспективі;

Адаптація окремих конкурсів та їх пріоритетів до нової Програми діяльності;

Впорядкування методів впровадження нових конкурсів для підвищення ефективності результатів та надійного управління фінансами.

 

Особливу увагу буде приділено питання гендерного балансу, включаючи збір інформації, підтримки жінок-фільммейкерок, та співпраця із стейкхолдерами та міжнародними інституціями. Крім того, Європейська комісія буде проводити зустрічі із країнами-членами підпрограми «Медіа» для підготовки пропозицій щодо перегляду наступної програми після 2020-го року.

 

Конкурси підпрограми «Медіа» можуть бути об’єднані навколо трьох викликів, які стоять перед галуззю на наступні роки:


1.Підтримка розвитку талантів та виробництво високоякісного, інноваційного контенту. Підтримка тренінгів для професіоналів аудіовізуального сектору буде продовжена також шляхом менторства, де особливу увагу буде приділено жінкам. В рамках існуючих конкурсів буде продовжена підтримка виготовлення аудіовізуальних продуктів, в тому числі і на стадії пре-продакшену, при цьому буде зберігатись тенденція до зменшення адміністративних видатків. Буде продовжена підтримка ТБ-проектів, а також буде поглиблюватись діалог з основними стейкхолдерами для адаптації конкурсів до нових програм. Підтримка дистрибуції міжнародних копродукцій має за мету налагодити робочий процес таким чином, щоб вони могли дійти до глядача, який є цільовою аудиторією проекту. 

2. Тиражування та міжнародний доступ. Підтримка вибіркової дистрибуції сфокусована на поширенні фільмів на весь європейський ринок, при цьому критерії для надання підтримки дещо підвищились. Для підтримки автоматичної дистрибуції встановлюється певна квота для інвестицій у промо, щоб забезпечити ефективне поширення виготовлених фільмів. Щодо поширення європейських робіт онлайн, то підтримка буде надана міжнаціональним колабораціям вже існуючих європейських стрімінгових відео сервісів (VOD). Підтримка створення онлайн-довідників європейських робіт буде збільшена. Підтримка мереж кінотеатрів буде продовжена, включаючи створення нових промо-активностей, як-то проведення European Cinema Night.

3. Підтримка промо європейських робіт. Підтримка кіноосвіти буде сфокусована на проектах міжнародної співпраці. Підтримка кінофестивалів включатиме в себе нові конкурси, щоб підвищити рівень міжнародної співпраці та нетворкінгу. Підтримка доступу до ринків буде продовжена разом із спеціальними професійними заходами на ключових ринках.


Повний текст Програми діяльності на 2020-й рік: https://europa.eu/!nM98ud

Категорія новини: Publications
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України