Пан’європейські культурні об’єднання

Документи

Про конкурс

Мета конкурсу:

 1. Підтримка зростання рівня професіоналізму молодих музикантів, надання їм можливостей кар'єрного розвитку на високому рівні через винаймання та навчання, гастрольні та концертні можливості
 2. Зростання художньої майстерності молодіжного оркестрового виконання
 3. Підтримка заходів, що провадять організації та митці, що є промоутерами та амбасадорами цінностей ЄС

Очікувані результати:

 1. Розвиток кар’єри молодих музикантів, які є представниками/резидентами щонайменше 20-ти країн-учасниць програми ЄС «Креативна Європа»
 2. Демонстрація різноманіття європейської культури загалом та європейських музичних жанрів зокрема
 3. Заохочення до користування можливостями доступу та до залученості нових, та, особливо, молодіжних аудиторій до культури через надання їм можливостей безпосереднього досвіду сприйняття оркестрової музики, працюючи одночасно як з традиційними, так і з інноваційними форматами, де є простір як для високої художньої майстерності, так і для широкої залученості.

Загальний бюджет: 7 200 000 EUR

Ставка співфінансування: 40%

Заплановано підтримку: близько 3–5 проєктів

Тривалість проєкту: 48 місяців

Вимоги до проєктів:

Ініціатива спрямована на підтримку культурних об’єднань (оркестрів), які пропонують навчання, професійний розвиток та можливості концертної/гастрольної діяльності для молодих музикантів з великим потенціалом.

Пропозиції мають відповідати двом категоріям вимог:

 1. Повинні підтримувати та втілювати наскрізні пріоритети Програми як у самій імплементації проєктів, так і в адмініструванні та менеджменті. 
 2. Відповідати  пріоритетам конкурсу

Відповідність наскрізним пріоритетам Програми:

Інклюзія, різноманіття та гендерний баланс,

тобто:

 • Запропонувати заходи, що охоплюють людей різного соціально-економічного стану та з різних географічних регіонів аби забезпечити рівний доступ до участі
 • Запропонувати методологію реалізації проєкту, яка сприятиме гендерній рівності та недискримінації
 • Залучати митців з інвалідністю до творчого процесу та діяльності проєкту й стимулювати їх активну участь

Екологізації навколишнього середовища та протидія кліматичним змінам. Особливо заохочуватимуться пропозиції з виразним компонентом сприяння мінімізації впливу на навколишнє середовище та клімат,

як наприклад:

 • Скорочення кількості необхідних подорожей зі збереженням потрібної мобільності (поєднання живих зустрічей та взаємодії онлайн, пріоритет подорожам потягом на відстані менші за 600 км, використання транспортних засобів, що не шкодять навколишньому середовищу тощо)
 • Зменшення обсягів використання енергетики та ресурсів (використання відновлювальних джерел енергії, енергозберігаючих технологій на майданчиках, офісах, локаціях)
 • Контроль за обсягами відходів (зменшення обсягів використання паперу та інших матеріалів, використання багаторазових матеріалів)
 • Розвиток та поширення навичок та звичок щодо збереження навколишнього середовища та застосування відповідних інновацій
 • Розробка та впровадження стратегій, що дозволять відслідковувати та дієво впроваджувати практики збереження навколишнього середовища впродовж усього часу проєкту на всіх етапах

2. Відповідність пріоритетам конкурсу:

Митці та працівники культури: розширення можливостей культурного та креативного секторів.

Ключовим стратегічним фактором у пропозиціях має бути сприяння справедливості, інклюзії та різноманітності у підтримці кар’єри молодих митців/митців-початківців та фахівців культурних та креативних секторів, зокрема забезпечення кращих умов праці, справедливої винагороди, розвитку навичок, а також підтримка навчання впродовж життя й творчої свободи. Для цього рекомендується опрацювати звіт “The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals”.

Культура для людей: посилення участі у культурі та зростання ролі культури у суспільстві

У рамках цього пріоритету потрібно запропонувати конкретні заходи для розвитку спроможностей молодих фахівців у музиці, спрямовані на розвиток їхній мистецьких та професійний навичок, а також залучення аудиторії та сприяння розвитку цінностей, громадянської свідомості та демократії. Пропозиції, що апелюють до цього пріоритету мають також враховувати ті аспекти культури в яких культура особливо сприяє збереженню здоров’я та зростанню добробуту, зокрема і психічного здоров’я.

Культура для творчого партнерства: посилення культурного виміру зовнішніх відносин ЄС.

У рамках цього пріоритету потрібно запропонувати конкретні заходи для розвитку спроможностей Оркестрів та європейських молодих талантів бути більш активними за межами кордонів Європейського Союзу, у межах та за межами країн-учасниць програми «Креативна Європа». Ці заходи мають сприяти розвитку та консолідації ролі пан’європейських культурних установ як промоутерів та амбасадорів цінностей Європейського Союзу. 

Культура для цифрової трансформації: допомога європейським культурному та креативному секторам повною мірою скористатися перевагами новітніх технологій для підвищення конкурентоспроможності.

Пропозиції можуть сприяти розвитку спроможностей оркестрів і молодих фахівців у музиці критично та творчо сприймати зазначені можливості та зміни, викликані цифровою трансформацією, яка зокрема базується на цифровій стратегії ЄС, яка покликана сприяти ефективному вжитку цих трансформацій у культурній сфері та для людей.

Види діяльності, що можуть отримати підтримку:

Пропозиції повинні включати відповідні до мети та пріоритетів види діяльності та якісно адресувати відповідні теми. Окрім цього, мають бути запропоновані обґрунтована стратегія та конкретні шляхи та способи імплементації діяльності.

Види діяльності повинні:

 • Адекватно/оптимально поєднувати тренування, навчання, менторські програми, стажування чи рекомендації працівникам музичної сфери
 • Адекватно поєднувати воркшопи, заходи, концерти, обмін, співробітництво, онлайн та оффлайн активності, мета яких поширення/відкриття оркестрового світу для різноманітної аудиторії, особливо для молоді

Вимоги до заявників:

Хто може подати заявку:

 1. Юридичні особи (як державної, комунальної, так і приватної форм власності)
 2. ФОПи (але не фізичні особи)
 3. Організації, що зареєстровані у країнах-учасницях програми ЄС «Креативна Європа»:
 4. Організації з країн, що входять до складу ЄС
 5. Організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу до моменту підписання грантової угоди

Заявки приймаються лише від окремих заявників, не від консорціумів!

Бенефіціари та афілійовані організації перед подачею заявки повинні зареєструватися у Participan Register і пройти валідацію (REA Validation).

Інші організації можуть брати участь в інших ролях консорціуму, наприклад як асоційовані партнери, субпідрядники, треті сторони, що роблять внески в натуральній формі.

Складові заявки:

 1. Application Form Part A – містить адміністративну інформацію про учасників (майбутні координатор/-ка, бенефіціари та афілійовані організації) і зведений бюджет (вводиться у системі онлайн) 
 2. Application Form Part B – містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити, а потім знову відвантажити в систему онлайн)
 3. Application Form Part C – містить додаткову інформацію про проєкт (заповнюється безпосередньо на порталі) 

Обов’язкові додатки та супровідні документи (шаблони завантажуються із Portal Submission System, заповнюються і підвантажуються назад на портал)

 • Детальна бюджетна таблиця/калькулятор
 • Перелік попередніх проєктів (ключові проєкти за останні 4 роки)
 • Резюме митців та професіоналів, що братимуть участь у проєкті

Процедура та критерії оцінювання:

Усі заявки повинні відповідати єдиному стандартному порядку подання та оцінювання (одноетапна подача + одноетапна оцінка).

Усі заявники будуть проінформовані про результати оцінювання відповідним листом. Успішні заявки будуть запрошені для підготовки гранту; інші будуть перенесені до резервного списку або відхилені.

Критерій оцінювання

Максимальний бал

Релевантність

35

Якість контенту та заходів

30

Менеджмент проєкту

15

Поширення

10

Загальний бал

100

Таймлайн:

Дедлайн подачі заявок: 31 січня 2024 17:00 CET

Оцінювання заявок: лютий – березень 2024 

Оголошення результатів: липень 2024

Підписання грантової угоди: жовтень 2024

Більш детально ознайомитися з умовами конкурсу та вимогами до написання грантової заявки можна в Call Document

Контакти:

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції:

[email protected]

Підтримані попередньою програмою проєкти

Фінальний термін подачі заявок:
31 січня 2024 17:00 (CET, Brussels time)
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України