Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології

Про конкурс

Цифрова революція дозволяє створювати нові інноваційні художні твори. Поєднання складових діджиталу та культури дає стимул для розвитку індустрій. Саме тому зараз відкрито конкурс “Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології”. Конкурс поширюється на проекти, що знаходяться на перетині різних культурних та креативних індустрій (у тому числі аудіовізуальних) за допомогою використання інноваційних технологій. Підтримка надається проектам, які пропонують інноваційний міжгалузевий підхід та інструменти роботи для полегшення доступу, розподілу, просування і монетизації у культурній та креативній сферах. 

 Завдяки цифровим технологіям (включаючи методи обробки великих масивів даних, нові алгоритми, використання віртуальної реальності тощо), за цим конкурсом проекти можуть знайти нові форми вираження та передачі інформації (в музеях або галереях), встановити нові зв’язки у суміжних галузях та налагодити співпрацю із різними сферами креативних індустрій. У свою чергу, мистецтво та культура зможуть привнести свій творчий потенціал в інноваційний розвиток Європи, у суспільство та промисловість.

Підтримка надається наступним проектам:

 a) які запропонують нові форми співпраці на перетині різних секторів культурних та креативних індустрій, включаючи аудіовізуальний, а також таких, що використовують новітні технології, в т.ч. віртуальну реальність (VR);

 або

b) сприяють розвитку інноваційних міжгалузевих підходів та інструментів для полегшення доступу, розподілу, просування та/або монетизації культури та креативності, включаючи культурну спадщину.

Фінальний термін подачі заявок:
14 травня 2020 року (17:00 за Брюсселем, центральноєвропейський час)
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України