Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології

Документи

Про конкурс

Цифрова революція дозволяє створювати нові інноваційні художні твори. Поєднання складових діджиталу та культури дає стимул для розвитку індустрій. Саме тому зараз відкрито конкурс “Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології”. Конкурс поширюється на проекти, що знаходяться на перетині різних культурних та креативних індустрій (у тому числі аудіовізуальних) за допомогою використання інноваційних технологій. Підтримка надається проектам, які пропонують інноваційний міжгалузевий підхід та інструменти роботи для полегшення доступу, розподілу, просування і монетизації у культурній та креативній сферах. 

 Завдяки цифровим технологіям (включаючи методи обробки великих масивів даних, нові алгоритми, використання віртуальної реальності тощо), за цим конкурсом проекти можуть знайти нові форми вираження та передачі інформації (в музеях або галереях), встановити нові зв’язки у суміжних галузях та налагодити співпрацю із різними сферами креативних індустрій. У свою чергу, мистецтво та культура зможуть привнести свій творчий потенціал в інноваційний розвиток Європи, у суспільство та промисловість.

Підтримка надається наступним проектам:

 a) які запропонують нові форми співпраці на перетині різних секторів культурних та креативних індустрій, включаючи аудіовізуальний, а також таких, що використовують новітні технології, в т.ч. віртуальну реальність (VR);

 або

b) сприяють розвитку інноваційних міжгалузевих підходів та інструментів для полегшення доступу, розподілу, просування та/або монетизації культури та креативності, включаючи культурну спадщину.

 Особливу увагу в проекті слід приділити наступним аспектам:

  • розвитку методів вирішення проблем для культурних та креативних індустрій;
  • розвитку аудиторії та досвіду користувача з новітніми технологіями (UX);
  • використанню технологій, які сприяють вирішенню ключових проблем індустрії, а не сфокусовані на розвитку лише самої технології;
  • підтримці інновацій щодо створення, розповсюдження та просування творчих ідей та проектів;
  • налагодженню міжсекторальної співпраці, а також розширенню використання новітніх технологій.

 Таймлайн конкурсу

 20 червня 2019 – фінальний термін подачі заявки

Червень-вересень 2019 – оцінка заявки

Жовтень 2019 – оголошення результатів

Листопад 2019 – підписання грантових угод

01.01.2020 – 30.06.2021 – реалізація проекту (18 місяців максимум)

ВИМОГИ

Для подання заявки має бути встановлене партнерство, що складається з мінімум трьох організацій із трьох країн, які входять до програми “Креативна Європа”

Проекти із сумою не менше 150 тис.євро (максимум 60% від загального бюджету проекту). Заявки із сумами менше 150 тис.євро розглядатись не будуть.

Період реалізації проекту має відбуватись у наступних часових рамках: 01.01.2020 – 30.06.2021

До розгляду будуть прийняті тільки ті заявки, які підходять під вимоги конкурсу. В разі відмови у підтримці заявник отримає лист-пояснення з переліком причин.

logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України