Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології

Документи

Про конкурс

КОНКУРС НЕ ОГОЛОШЕНО

Яку підтримку надає цей конкурс? 

Він покликаний сприяти розробці політик у сфері цифрових технологій, інновацій, творчості та створення нових моделей ведення бізнесу для налагодження міжнародного співробітництва. Цей конкурс дозволяє протестувати нові та міжсекторальні бізнес-підходи до фінансування, дистрибуції та монетизації мистецьких творів.

За ним отримати підтримку можуть наступні проекти: 

a) які запропонують нові форми співпраці на перетині різних секторів культурних та креативних індустрій, включаючи аудіовізуальний, а також таких, що використовують новітні технології, в т.ч. віртуальну реальність (VR);

 або

b) сприяють розвитку інноваційних міжгалузевих підходів та інструментів для полегшення доступу, розподілу, просування та/або монетизації культури та креативності, включаючи культурну спадщину.

Особлива увага має бути приділена наступним аспектам:

ідея проекту пропонує вирішення конкретної проблеми, яка існує в культурному та/або креативному секторах;

визначення проблеми відбувається шляхом комунікації із аудиторіями та через тестування їх користувацького досвіду;

технологія є інструментом вирішення проблеми, а не об’єктом розвитку в рамках проекту;

підтримуються інновації у сферах створення, дистрибуції та просування креативного контенту;

метою проекту є вирішення проблеми міжсекторальної співпраці.

За рахунок посилення співпраці між різними культурними та креативними секторами, а також завдяки використанню нових технологій, очікується, що цей конкурс допоможе розповсюдити позитивний вплив на процес виробництва, доступу, дистрибуції, промоції та монетизації мистецьких продуктів, в тому числі об’єктів культурної спадщини. 

Який розмір підтримки можна отримати?

Від 300 тис. євро, що становить максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених на проект.

Тривалість проекту: максимум 18 місяців і має відбуватись у наступних часових рамках: з 01.01.2021 до 30.06.2022

Хто може подаватися на конкурс? 

Заявки мають бути подані головним партнером від імені усіх партнерів. Заявники (головний партнер та всі партнери) мають бути представниками мінімум трьох організацій із трьох різних країн «Креативної Європи», які беруть участь у підпрограмі «Культура». Очікується, що заявники мають працювати у різних креативних секторах (наприклад, у сфері цифрових технологій та аудіовізуальному секторі). 

Запропоновані проекти мають включати елементи аудіовізуального сектору та новітніх технологій у щонайменше одній із наступних сфер: видавнича справа, перформативне мистецтво, музейний сектор та/або культурна спадщина. 

Зверніть увагу! Для програми «Креативна Європа» не важливо, якого типу юридичної реєстрації є ваша організація. На програму можуть подаватися: комерційні та неприбуткові організації, органи державної влади, міжнародні організації, університети, навчальні заклади або дослідницькі центри. 

Фізичні особи не можуть подавати заявки на отримання гранту.

Як подати заявку на конкурс? 

1.Перед тим, як подати заявку на конкурс, заявник має отримати EULogin та зареєструвати свою організацію на Порталі Учасника через портал Funding & tender opportunities.  

2.Далі процес подачі заявки виглядає наступним чином: 

зареєструйте вашу організацію;

подайте заявку, яка буде складатись із трьох частин: 

Частина А: складається з адміністративної інформації про заявника (майбутнього бенефіціара та координатора проекту) та підбитий бюджет по проекту;

Частина В (опис проекту), який пояснює технічні нюанси ідеї;

Частина С Додатки та підтверджуючі документи. 

Подавайте заявку англійською мовою. Більш детальну інформацію про процес подачі заявки можна отримати з Інструкції для аплікантів. 

Як розподіляються кошти між партнерами?

Кошти надходять на рахунок бенефіціара (координатора проекту) від Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури. Бенефіціар несе повну юридичну відповідальність за цільове використання коштів. Грант розподіляється між партнерами у відповідності до умов, прописаних у грантовій заявці. Про розподіл сфер відповідальності у проекті та фінансових витрат ми рекомендуємо домовитись шляхом підписання Меморандуму про співпрацю, але на момент подачі заявки він НЕ вимагається. 

Організації з яких країн можуть виступати партнерами?

Організації із країн, що входять в програму «Креативна Європа» на момент подання заявки (див.повний перелік).

Як часто оголошується конкурс? 

Це другий подібний конкурс у програмі “Креативна Європа”. Щодо наступних конкурсів цього напрямку деталей поки що немає. 

Як оцінюються заявки?

Заявки на конкурс оцінюються Виконавчим агентством з освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) за допомогою сторонніх запрошених експертів з аудіовізуального сектору та цифрових технологій з відповідним досвідом роботи цьому у секторі, та які керуються наступним алгоритмом оцінки:

релевантність та європейська додана вартість (40 балів);

якість контенту та план активностей (20 балів);

вплив на бенефіціарів та поширення результатів проекту (комунікаційна стратегія) (20 балів);

якість партнерства та план обміну знаннями між ними (20 балів).

logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України