Європейські проєкти співпраці

Про конкурс

Ціль конкурсу: 

 • посилення транснаціонального створення та обігу європейських творів і художників;
 • підвищення спроможності європейських культурних та творчих секторів розвивати таланти, впроваджувати інновації, процвітати та створювати робочі місця та зростання.

Очікувані результати: 

Сприяння співпраці між організаціями, що діють у сфері культури, збільшення європейського виміру створення та поширення європейського художнього контенту, а також заохочення розвитку, експериментування, поширення або застосування нових та інноваційних практик.


Опис заходів, які можуть бути підтримані: 

Щорічні пріоритети на 2022 рік для окремих секторів визначають заходи з розбудови потенціалу (такі як навчання, створення мереж або доступ до ринку, а також допомога секторам стати більш стійкими). Орієнтовно 20% бюджету, виділеного на ці заходи, буде використано на підтримку проектів, що стосуються наступних галузевих напрямів:

Для музичного сектору: ґрунтуючись на підготовчих заходах щодо музики на 2018-2020 рр. Music Moves Europe та враховуючи конкретні обставини пандемії та її вплив, зміцнити потенціал діячів у сфері музики у:

 • Промоції, розповсюдженні та монетизації, підтримці сектору, звернувши увагу, зокрема, на нові цифрові, юридичні та технічні тенденції від інновацій на ринку та нових бізнес-моделей та/або транскордонний обіг європейської музики та експорт музики за межі ЄС.

Для книжкового та видавничого секторів: Підвищення професійного розвитку європейських перекладачів, які працюють у літературному чи театральному секторах; або сприяння міжнародному просуванню літературних творів і продажу права на переклад з метою збільшення тиражу та різноманітності Європейські книги, і зокрема творів, які написані менш вживаними мовами в Європі та за її межами.

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує звіт «Перекладачі на обкладинці», створений робочою групою європейських експертів OMC «Переклад і багатомовність» у рамках Робочого плану культури на 2019-2022 роки.

Для сектору архітектури: зміцнити потенціал діячів архітектури у:

 • Взаємодії та залученні аудиторії з метою поширення та інтеграції в процесах проектування, планування та побудовипринципів високої якості в сучасній архітектурі та втручаннях у культурну спадщину; або
 • Стабільний захист від регенерації та адаптивного повторного використання культурної спадщини та промоції її цінностей; або
 • Інтеграція принципів Європейського зеленого курсу та Нового європейського Баухаузу в практику, що використовується галузями; або
 • Інтернаціоналізація професійного розвитку. У цьому контексті доповідь «На шляху до спільної культури архітектури – інвестування у якісне середовище проживання для кожного», створена робочою групою європейських експертів у рамках Робочого плану культури на 2019-2022 роки та висновків Ради з питань культури, висока - якісна архітектура та забудоване середовище як ключові елементи ініціативи New European Bauhaus заслуговують особливої уваги.

Для сектору культурної спадщини: зміцнити потенціал фахівців з культурної спадщини шляхом:

 • Залучення та посередництвом з громадянами в інтерпретації, комунікації та презентації культурної спадщини з метою розвитку відносин з аудиторією та зацікавленими сторонами, беручи до уваги нові технологічні та цифрові методи створення контенту та презентації архівної продукції, а також знання, отримані під час карантину; або
 • Оцифровка матеріалів культурної спадщини, місць та історичних будівель, зокрема, з використанням технологій 3D та AI; або
 • Управління ризиками для культурної спадщини – з акцентом на запобіганні та готовності до ризиків у зв’язку з природними та неприродними небезпеками, включаючи адаптацію до зміни клімату та пом’якшення її наслідків відповідно до принципів Європейської зеленої угоди.

Для секторів моди та дизайну: зміцнити потенціал професіоналів моди та дизайну в:

 • Художньому створенні, просуванні, розповсюдженні та монетизації, допомагаючи секторам впроваджувати нові цифрові (в тому числі, використання технологій 3D та AI), юридичні та технічні тенденції, що випливають із інновацій на ринку та нових бізнес-моделей; або
 • Інтеграції принципів Європейської зеленої угоди та нового європейського Баухаусу в практику, що використовується галузями; або
 • Інтернаціоналізації професійного розвитку фахівців у їх секторах для роботи за кордоном та на міжнародному рівні.

Для сектору сталого культурного туризму: зміцнити потенціал професіоналів культурного туризму в:

 • Сфері сталого культурного туризму (навчальні заходи, підвищення обізнаності щодо сталого розвитку, екологічні проблеми, відповідальний туризм тощо); або
 • Розробці показників (пропускна здатність, доступність, енергоефективність, відповідальне поводження з відходами), інструментів оцінки та запис якісних та кількісних даних; або
 • Підтримці цифрової трансформації для використання економічного впливу сталого культурного туризму (включаючи використання технологій 3D та AI).

Особливу увагу слід приділити наскрізним питанням інклюзії, різноманітності, гендерної рівності та довкілля, а також боротьбі зі зміною клімату при розробці та реалізації свого проекту. Проекти заохочують включати митців з інвалідністю до творчого процесу.


Вимоги до проєктів: 

Проєкти можуть залучати один або більше культурних та креативних секторів, або взагалі бути міждисциплінарними. 

Заявки мають бути подані консорціумами (об’єднаннями організацій) у наступній кількості:  

Категорія 1 (маломасштабні): мінімум 3 організації із мінімум 3 різних країн підпрограми “Культура”

Категорія 2 (середньомасштабні): мінімум 5 організацій із мінімум 5 різних країн підпрограми “Культура”

Категорія 3 (великомасштабні): мінімум 10 організацій із мінімум 10 різних країн підпрограми “Культура”


За цим конкурсом планується підтримати близько 130 проєктів. 


Бюджет конкурсу: 24 млн євро.


Максимальний розмір гранту (фіксована ставка, яка залежить від проєкту):

 • маломасштабні - до 200 тис.євро, що складає максимум 80% від загального бюджету проєкту 
 • середньомасштабні - до 1 млн євро, що складає максимум 70% від загального бюджету проєкту 
 • великомасштабні - до 2 млн євро, що складає максимум 60% від загального бюджету проєкту


Дедлайн подачі заявки: 05 травня 2022 17:00 CET

Оцінка заявок: травень-жовтень 2022

Оголошення результатів конкурсу: листопад 2022

Підписання грантового договору: грудень 2022 - лютий 2023


Тривалість проєкту: до 48 місяців


Хто може подати заявку: 

 • юридичні особи
 • координатор консорціуму (партнерства) має існувати понад 2 роки, обмежень по партнерах немає
 • зареєстровані в країні-учасниці програми “Креативна Європа”, яка бере участь у підпрограмі “Культура”
 • фізичні особи подавати заявку НЕ МОЖУТЬ
 • ФОПи подавати заявку МОЖУТЬ

Бенефіціари та афілійовані особи повинні зареєструватися в Реєстрі учасників — до подання пропозиції — і повинні пройти валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).

Перед подачею заявки ваша організація має бути зареєстрована на порталі учасника (Participant regiester).


Заявка складається з: 

Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про заявників (майбутній координатор, перелік партнерів та пов’язані організації) та зведений бюджет проєкту (його потрібно вручну ввести в системі)

Application Form Part В - містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити та знову підвантажити у систему)

Part C - містить додаткову проєктну інформацію (має бути введена одразу в системі)

Додатки та додаткові документи, які також потрібно завантажити до аплікаційної форми у форматі PDF: 

 • детальний бюджет проєкту (типова форма доступна в системі); 
 • перелік проєктів за останні 4 роки (типова форма доступна в додатках Part B).

Зверніть увагу: оскільки детальна таблиця бюджету служить основою для визначення фіксованих сум для розрахунку гранту (lump sum, а оскільки одноразові суми повинні бути на рівні фактичних витрат на проєкту), витрати, які ви включаєте, мають відповідати основним вимогам умови отримання грантів та фактичних витрат ЄС (див. AGA - Анотована угода про гранти, стаття 6). 


Максимальний розмір заявки: 70 сторінок (Part B)


Подача заявки та повна інформація (додатки та додаткові документи знаходяться всередині системи та мають бути підвантажені туди ж):

Європейські проєкти співпраці (маломасштабні)

Європейські проєкти співпраці (середньомасштабні)

Європейські проєкти співпраці (великомасштабні).


Інструкція з подачі заявки (Online manual)


Критерії оцінки: 

30 балів - релевантність 

30 балів - якість контенту

20 балів - менеджмент проєкту

20 балів - промоція

Максимальна оцінка: 100 балів

Прохідний бал: 70 балів


Контакти: 

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції: [email protected].

Вже підтримані проєкти попередньою програмою

Фінальний термін подачі заявок:
05 травня 2022 17:00 CET
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України