Підтримка українських переселенців та культурного і креативного секторів України

Документи

Про конкурс

Мета конкурсу:

Метою спеціальної програми є допомога українським культурним та креативним організаціям, в тому числі митцям та професіоналам у вирішенні таких завдань у коротко- та середньо-строковій перспективі:

Ціль 1 – коротко-строкова

а) підтримка українських митців і культурних організацій у створенні та демонстрації своїх проєктів в Україні та країнах-учасницях Креативної Європи;

б) допомога українцям, особливо дітям, вимушено переміщеним через військову агресію росії, як на території України так і в країнах-учасницях Креативної Європи, отримати доступ до культури та сприяти їх інтеграції в новому середовищі через культуру. У цьому контексті слід приділити належну увагу наслідкам, які війна завдала психічному здоров’ю.

Ціль 2 – середньо-строкова

a) підготувати післявоєнне відновлення українського культурного сектору шляхом оцінки потреб, розбудови потенціалу та інвестиційного планування;

б) навчання українських фахівців, котрі спеціалізуються на збереженні культурної спадщини та захисту її від ризиків.

Досягнення цих цілей, особливо післявоєнне відновлення українського культурного сектору, має базуватися на новому статусі України як країни-кандидата на вступ до ЄС.

Бюджет конкурсу: 5 000 000 євро

Співфінансування: 90%

Грантовий фонд буде розділений на три частини:

2 000 000 євро для досягнення Цілі 1а - виділять на підтримку українських митців і культурних організацій для створення і демонстрації мистецьких проєктів. Переможцем цього напряму буде 1 консорціум з мінімум двох організацій, який повинен створити механізм фінансування великої кількості малих проєктів за допомогою каскадних грантів.

2 000 000 євро для досягнення Цілі 1б - на допомогу українцям, особливо дітям, вимушено переміщеним через військову агресію росії, як на території України так і в країнах учасницях “Креативної Європи”, отримати доступ до культури та сприяти їх інтеграції в новому середовищі через культуру. Переможцем цього напряму буде також 1 консорціум з мінімум двох організацій, який повинен створити механізм фінансування великої кількості малих проєктів за допомогою каскадних грантів.

1 000 000 євро для досягнення Цілі 2а - післявоєнне відновлення українського культурного сектору, та Цілі 2б - навчання українських фахівців, котрі спеціалізуються на збереженні культурної спадщини.

Опис заходів, які можуть бути профінансовані: 

Пропозиції заявників повинні включати в собі заходи відповідно до цілей і пріоритетів конкурсу. У пропозиціях має бути чітко зазначено, яка з цілей (1а, 1б, 2а чи 2б) конкурсу розглядається.

Загальні положення для всіх пропозицій:

Пропозиції мають враховувати синергію з поточними та запланованими проектами ЄС в Україні, включаючи EU4Culture та інші заходи в рамках програми «Креативна Європа», такий як №1.8 «Тренінг для фахівців культурної спадщини в Україні» що є у Робочій Програмі 2023.

Спеціальні положення для пропозицій, що стосуються Цілі 1

Пропозиції заявників повинні включати в собі заходи, безпосередньо спрямовані лише на одну з наступних цілей: або !

Усі пропозиції в рамках будь-якої з цих двох цілей повинні включати мінімум такі заходи:

Фінансова підтримка третіх сторін (субгранти, або каскадні гранти)

Проект заявки має направити мінімум 70% від суми гранту ЄС на фінансування третіх сторін (виділення каскадних грантів) для підтримки українського культурного та креативного секторів.

Каскадні гранти можуть надаватися у вигляді фінансової допомоги фізичним особам (наприклад грант, стипендія) або юридичним особам (державним або приватним організаціям, у тому числі Громадським Організаціям), у вигляді стартового капіталу для стартапів або у іншій формі. 

Максимальний розмір каскадного гранту для кожного підпроекту - 60 000 євро, фінансування складатиме 100% від суми підпроекту (тобто без співфінансування).

Підпроєкти можуть бути подані одним заявником або консорціумом з країни-учасниці Креативної Європи.

Кошти на каскадні гранти мають бути розподілені через мінімум три відкриті конкурси, для того щоб можна було регулярно надавати адекватну підтримку в умовах, що швидко змінюються. 

Інформаційні заходи та підтримка

Заявки в рамках цього конкурсу повинні включати підтримку потенційних заявників на виділення каскадних грантів, дотримуючись принципів рівного ставлення та відсутності конфлікту інтересів. Ця підтримка повинна включати допомогу в процесі підготовки заявок, таку як інформаційні сесії, служба підтримки тощо.

Спеціальні положення для пропозицій, що стосуються Цілі 2

Пропозиції заявників повинні включати в собі заходи, безпосередньо спрямовані на обидві цілі: та !

Діяльність має допомогти культурному та креативному секторам і відповідним зацікавленим сторонам підготувати, організувати та запустити заходи, які сприятимуть відновленню культурного і креативного секторів в Україні. Належну увагу слід приділити охороні культурної спадщини, особливо тій що знаходиться під загрозою.

Пропозиції заявників також можуть включати заходи з нарощування потенціалу, такі як: воркшопи, семінари, навчальні програми, дослідження, місії з перевірки фактів тощо із залученням представників сектору. Цей перелік не є вичерпним.

Пропозиції можуть включати фінансову підтримку третіх сторін, якщо це необхідно для досягнення цілі.

Більш детально про умови участі читайте у Сall document!

Очікувані результати: 

За даним конкурсом для розподілу фінансування буде відібрано три проєкти співпраці - консорціуми, які складатимуться мінімум з двох організацій. В кожному консорціумі має бути мінімум одна українська організація та мінімум одна організація з іншої країни-учасниці Креативної Європи.

Тобто буде обрано: 

1й проєкт (2 000 000 євро) - для досягнення Цілі 1а

2й проєкт (2 000 000 євро) - для досягнення Цілі 1б

3й проєкт (1 000 000 євро) - для досягнення Цілей 2а і 2б

Вимоги до проєктів: 

Заявки мають бути подані консорціумом (об’єднанням організацій) мінімум з 2х заявників (бенефіціарів; не афілійованих організацій), кожен з яких відповідає таким умовам:

  • мінімум 1 організація консорціуму з України та
  • мінімум 1 організація консорціуму з іншої країни-учасниці «Креативної Європи».

Скільки проєктів за цим конкурсом планується підтримати:

3 проєкти (консорціуми)

Максимальний розмір гранту: 2 000 000 євро

Таймлайн:

Дедлайн подачі заявки: 29 листопада 2022 17:00 CET (Брюссель)

Оцінка заявок: січень 2023

Оголошення результатів конкурсу: лютий 2023

Підписання грантового договору: березень 2023

Тривалість проєкту: до 36 місяців 

Хто може подати заявку:

  • юридичні особи (державні або приватні організації)
  • бути зареєстрованими в країні-учасниці програми «Креативна Європа»
  • міжнародні організації

Бенефіціари та афілійовані організації повинні зареєструватися в Реєстрі учасників — до подання заявки — і повинні пройти валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).

Перед подачею заявки ваша організація має бути зареєстрована на порталі учасника (Participant regiester).

Інші організації можуть брати участь у інших ролях консорціуму, наприклад асоційованих партнерів, субпідрядників, третіх сторін, які роблять матеріальні внески тощо.

Заявка складається з: 

Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про заявників (майбутній координатор, перелік бенефіціарів та афілійованих організацій) і зведений бюджет проєкту (його потрібно вручну ввести в системі онлайн);

Application Form Part В - містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити та знову підвантажити у систему);

Обов'язкові додатки та супровідні документи (буде завантажено):

  • детальна бюджетна таблиця/калькулятор: не застосовується
  • Резюме основної команди проекту: не застосовується
  • звіти про діяльність за минулий рік: не застосовується
  • список попередніх проектів (ключові проекти за останні 4 роки) (шаблон доступний у Part B)

Під час подання заявки ви повинні підтвердити, що маєте повноваження діяти від імені всіх заявників. Крім того, вам потрібно буде підтвердити, що інформація в заявці є правильною та повною, а також що учасники дотримуються умов отримання фінансування ЄС (особливо відповідність вимогам, фінансова та операційна спроможність, винятки тощо). Перш ніж підписати грант, кожен бенефіціар та афілійована організація повинні будуть підтвердити це ще раз, підписавши декларацію честі (DoH). Пропозиції без повної підтримки будуть відхилені.

Подача заявки та повна інформація (додатки та додаткові документи знаходяться всередині системи та мають бути підвантажені туди ж).

Інструкція з подачі заявки (Online manual).

Максимальний розмір заявки: 70 сторінок (Part B)

Критерії оцінки: 

30 балів - релевантність 

20 балів - якість контенту та активностей

30 балів - менеджмент проєкту

20 балів - промоція

Максимальна оцінка: 100 балів

Прохідний бал: 70 балів

Контакти: 

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції: [email protected]

Вже підтримані проєкти попередньою програмою.

Фінальний термін подачі заявок:
29 листопада 2022 17:00 CET
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України