Розвиток аудиторії та кіноосвіта

Документи

Про конкурс

Мета конкурсу :

Промоція європейських аудіовізуальних творів, особливо з використанням цифрових технологій, включно з творами, що належать до культурної спадщини, а також підтримка на теренах Європи та за її межами якнайширшого залучення та розвитку аудиторії всіх вікових груп, особливо молоді.

Очікувані результати :

 • Зростання інтересу та обізнаності широкої аудиторії до європейського кіномистецтва, кіномистецької спадщини та аудіовізуальних творів
 • Посилення загальноєвропейської співпраці щодо інноваційного розвитку та просвіти аудиторії у сфері кіно, особливо з використанням цифрових інструментів 
 • Поширення та ствердження загальноєвропейських цінностей та ідей серед якнайширшої аудиторії
 • Розвиток кінематографічних та кіномистецьких просвітніх проєктів на європейському континенті та поза його межами

Загальний бюджет: 6 500 000 євро

Тривалість проєкту: Від 24 до 36 місяців

Опис заходів та проєктів, що можуть бути профінансовані :

 • Заходи та проєкти, що відповідають меті та очікуваним результатам конкурсу
 • Проєкти, що містять не менше ніж 50% фільмів та аудіовізуальних робіт, а саме з країни-учасниці підпрограми «Медіа» програми ЄС «Креативна Європа» 
 • Заходи проєкту мусять мати передовсім європейську аудиторію, що сягає охоплення щонайменше в 5 країнах-учасницях підпрограми «Медіа» програми ЄС «Креативна Європа» 
 • Проєкти мають відповідати ключовим засадам європейської політики прозорості, забезпечувати гендерний баланс та різноманіття, а також відповідати високим етичним стандартам, узгоджуватись з європейським міжнародним та національним законодавством
 • Проєкти, тривалість яких розрахована на строк не менше 24-х місяців. Перевага буде надана проєктам тривалістю від 24 до 36 місяців, проте більш пролонговані проєкти в окремих випадках є можливими до фінансування

Хто може подати заявку :

 • Заявки можуть бути поданими як окремими суб’єктами, так і консорціумами (об’єднаннями партнерських організацій) щонайменше з 2-ох організацій (бенефіціарів, не афілійованих організацій)
 • Юридичні особи (як державної, так і приватної форми власності)
 • Фізичні особи підприємці (але НЕ фізичні особи) 
 • Організації, що є зареєстрованими у країні-учасниці програми ЄС «Креативна Європа» 
 • Організації з країн, що входять до складу ЄС
 • Організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу до моменту підписання грантової угоди

Бенефіціари та афілійовані організації повинні зареєструватися в Реєстрі учасників (Participant Register) до подання заявки, а також пройти валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).  

Складові заявки:

 • Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про заявників (майбутній координатор, бенефіціари та пов’язані організації) та зведений проєкт бюджету (вводиться безпосередньо в онлайн системі)
 • Application Form Part B - містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити, а потім знов відвантажити в онлайн систему)
 • Application Form Part C - містить додаткову проєктну інформацію (вводиться безпосередньо в онлайн системі)
 • Додатки та супровідні документи, які також потрібно буде відвантажити разом з іншими складовими заявки

Заявки мають бути повними та містити всю необхідну інформацію, необхідні додатки та супровідні документи.

При поданні заявки вам потрібно буде підтвердити, що ви маєте повноваження діяти від імені всіх заявників. Більше того, ви маєте підтвердити, що вся інформація подана у вашій заявці є такою, що цілком відповідає дійсності та повною, а також що учасники відповідають вимогам для отримання фінансування від ЄС (особливо відповідність, фінансова та операційна спроможність, відсутність обставин, що тягнуть за собою накладення адміністративних санкцій ЄС тощо). Безпосередньо перед підписанням гранту, кожен бенефіціар і афілійована організація повинні підтвердити це ще раз, підписавши декларацію доброчесності (DoH). Заявки без дотримання вищезазначених вимог будуть відхилені.

Ваша заявка має бути читабельною, зрозумілою та доступною для друку.

Максимальний обсяг заявки: 70 сторінок (Part B).

Процедура ти критерії оцінювання:

Всі заявки відповідатимуть єдиному стандартному порядку подання та оцінювання (одно етапна подача + одно етапна оцінка).

Усі заявники будуть поінформовані про результати оцінювання (лист про результати оцінювання). Заявки, що будуть відібрані для фіннасування, будуть запрошені для підготовки гранту; інші будуть спрямовані до резервного списку або відхилені.

35 балів - релевантність

40 балів - якість контенту та заходів

10 балів - менеджмент проєкту

15 балів - промоція 

Максимальна оцінка - 100 балів. 

Прохідний бал - 70 балів.

Таймлайн:

Дедлайн подачі заявки: 30.03.2023 17:00 CET

Оцінювання заявок: квітень - серпень 2023

Оголошення результатів конкурсу: вересень 2023

Підписання грантової угоди: листопад - грудень 2023

Для більш детального ознайомлення з умовами конкурсу та вимогами до написання грантової заявки читайте Call Document.

Контакти: 

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції: [email protected].  

Вже підтримані проєкти попередньою програмою.

Фінальний термін подачі заявок:
30 березня 2023 17:00 СЕТ
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України