Поширення європейських літературних творів

Документи

Про конкурс

Мета конкурсу:

 - Підтримка проєктів, спрямованих на переклад, видавництво, розповсюдження та рекламу творів художньої літератури.

Очікувані результати:

 • Посилення міжнародного обігу та різноманіття європейських літературних творів
 • Заохочення перекладу та промоції творів художньої літератури, написаних менш вживаними мовами з метою збільшення обсягів їх обігу на ринках Європи та за її межами
 • Охоплення нової авдиторії у Європі та поза її межами
 • Посилення конкурентоспроможності книжкової галузі шляхом заохочення співпраці представників галузі для збільшення прибутковості книжкової продукції

Загальний бюджет: 5 000 000 євро

Співфінансування: 60%

Максимальний розмір гранту на один проєкт: 300 000 євро

Проєкти, що містять пропозицію перекладу щонайменше 5-ти книг - до 100 000 євро

Проєкти, що містять пропозицію перекладу щонайменше 11-ти книг - до 200 000 євро

Проєкти, що містять пропозицію перекладу щонайменше 21-єї книги - до 300 000 євро

Тривалість проєкту: 36 місяців

Опис заходів та проєктів, що можуть бути профінансовані:

 • Переклад, публікація, промоція та розповсюдження творів художньої літератури, а також заходи, спрямовані на сприяння продажу прав на переклад у Європі та поза її межами
 • Запропоновані заходи мають бути згруповані в Частині B грантової заявки у відповідних робочих пакетах. Кожен робочий пакет повинен мати відповідний перелік заходів, результатів, етапів та ризиків (див. розділ 10 в Call Document)

Хто може подати заявку:

 • Юридичні особи (як державної, так і приватної форми власності)
 • Організації, що є зареєстрованими у країні-учасниці програми ЄС «Креативна Європа»
 • Організації з країн, що входять до складу ЄС
 • Організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу до моменту підписання грантової угоди
 • Заявки можуть бути поданими як однією організацією, так і консорціумами (об’єднаннями партнерських організацій) щонайменше з 2-ох організацій (бенефіціарів, не афілійованих організацій)

Додаткові умови щодо участі:

 • Заявники (Координатор) мають бути особами, що є офіційно зареєстрованими не менше 2-ох років до дати дедлайну подання грантової заявки
 • Заявники (Координатор) мають бути активними у сфері книговидавництва/дистрибуції та обігу книжкової продукції

Бенефіціари та афілійовані організації повинні зареєструватися в Реєстрі учасників (Participant Register) до подання заявки, а також пройти валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).  

У зв'язку з особливими обставинами, спричиненими війною росії проти України проєкти, що матимуть на меті просувати європейські та українські книги українською мовою для українських біженців та вимушено переміщених осіб матимуть особливі преференції при розгляді відповідних грантових заявок. 

Вимоги до проєктів:

Кожен проєкт повинен базуватися на обґрунтованій редакційній та рекламній стратегії, що охоплює пакет з щонайменше 5 творів художньої літератури та повинен містити такі елементи та відповідати таким вимогам :

 • Запропонований пакет робіт має сприяти різноманіттю літератури у цільовій країні (або країнах), а також сприяти поширенню творів з країн, які недостатньо представлені, зокрема творів написаних мало поширеними мовами
 • Запропонована стратегія розповсюдження повинна забезпечувати широкий та легкий доступ до творів для широкої громадськості, а також збільшення та оновлення аудиторії 
 • Проєкт заохочуватиме співпрацю між авторами, перекладачами, видавцями, дистриб’юторами, продавцями книжкової продукції, бібліотеками, фестивалями, літературними заходами та ін.
 • Проєкт сприятиме підвищенню рівня кваліфікації перекладачів та грунтуватиметься на засадах справедливої їм винагороди 
 • Проєкт узгоджується з вертикальними пріоритетами підпрограми “Культура” Програми ЄС “Креативна Європа» 2023

Вимоги до мов:

 • Мови, з яких буде здійснюватися переклад, а також мови перекладів мають бути офіційно визнаними мовами країн-учасниць програми (див. “Хто може подати заявку”). Зауважте, що офіційно визнаними мовами є ті, що визнані Конституцією чи спеціальним законом відповідної країни. 
 • Переклади з латини та стародавньої грецької мови є прийнятними.
 • Переклади повинні мати міжнародну цінність. Переклад з однієї офіційної мови на іншу офіційну мову тієї самої країни не є валідним до умов конкурсу, за винятком коли метою є дистрибуція перекладеного твору за кордоном 

Вимоги до творів:

 • Твори, що перекладаються, незалежно від їх жанру та формату, повинні бути опублікованими до дати дедлайну подання гранової заявки, бути написаними представниками або належати до культурної спадщини країн-учасниць програми, та не бути раніше перекладеними на обрану для перекладу мову, крім випадків коли новий переклад є вочевидь необхідним та актуальним
 • Проєкти мають відповідати ключовим засадам європейської політики прозорості, забезпечувати гендерний баланс та різноманіття, а також відповідати високим етичним стандартам, узгоджуватись з європейським, міжнародним та національним законодавством

Складові заявки:

 • Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про заявників (майбутній координатор, бенефіціари та пов’язані організації) та зведений проєкт бюджету (вводиться безпосередньо в онлайн системі)
 • Application Form Part B - містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити, а потім знов відвантажити в онлайн систему)
 • Application Form Part C - містить додаткову проєктну інформацію (вводиться безпосередньо в онлайн системі)
 • Додатки та супровідні документи, які також потрібно буде відвантажити разом з іншими складовими заявки, а саме:  

-Детальна бюджетна таблиця (шаблон є в онлайн системі)

 • Резюме учасників основної команди проєкту
 • Звітність щодо діяльності за попередній рік

-Список основних та найбільш репрезентативних проєктів за останні 4 роки (шаблон є у Application Form Part B)

 • Список всіх публікацій (шаблон є в онлайн системі)
 • Декларація публікацій (шаблон є в онлайн системі)

-Резюме або біографії перекладачів

Заявки мають бути повними та містити всю необхідну інформацію, необхідні додатки та супровідні документи.

При поданні заявки вам потрібно буде підтвердити, що ви маєте повноваження діяти від імені всіх заявників. Більше того, ви маєте підтвердити, що вся інформація, подана у вашій заявці є такою, що цілком відповідає дійсності та повною, а також що учасники відповідають вимогам для отримання фінансування від ЄС (особливо відповідність, фінансова та операційна спроможність, відсутність обставин, що тягнуть за собою накладення адміністративних санкцій ЄС тощо). Безпосередньо перед підписанням гранту, кожен бенефіціар і афілійована організація повинні підтвердити це ще раз, підписавши декларацію доброчесності (DoH). Заявки без дотримання вищезазначених вимог будуть відхилені.

Ваша заявка має бути читабельною, зрозумілою та доступною для друку.

Максимальний обсяг заявки: 70 сторінок (Part B).

Процедура ти критерії оцінювання:

Всі заявки відповідатимуть єдиному стандартному порядку подання та оцінювання (одно етапна подача + одно етапна оцінка).

Усі заявники будуть поінформовані про результати оцінювання (лист про результати оцінювання). Заявки, що виграють конкурс будуть запрошені для підготовки гранту; інші будуть спрямовані до резервного списку або відхилені.

30 балів - релевантність

30 балів - якість контенту та заходів

20 балів - менеджмент проєкту

20 балів - промоція 

Максимальна оцінка - 100 балів. 

Прохідний бал - 70 балів.

Таймлайн:

Дедлайн подачі заявки: 21 лютого 2023 17:00 CET

Оцінювання заявок: березень - травень 2023

Оголошення результатів конкурсу: червень - липень 2023

Підписання грантової угоди: серпень - жовтень 2023

Для більш детального ознайомлення з умовами конкурсу та вимогами до написання грантової заявки читайте Call Document.

Контакти: 

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції: [email protected].  

Вже підтримані проєкти попередньою програмою.

Фінальний термін подачі заявок:
21 лютого 2023 17:00 СЕТ
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України