Європейські проєкти співпраці

Документи

Про конкурс

Мета конкурсу: 

 1. Посилення міжнародного створення та обігу європейських творів і взаємодії митців
 2. Підвищення потенціалу європейського культурного та креативного секторів щодо розвитку талантів, впровадження інновацій, створення робочих місць, процвітання та зростання

Очікувані результати:

Сприяння співпраці між організаціями, що діють у сфері культури, збільшення обсягів створення та поширення європейського художнього контенту. Заохочення розвитку, експериментування, поширення або застосування нових та інноваційних практик у сфері культури.

Загальний бюджет: 60 076 809 євро

Максимальний розмір гранту на один проєкт:

 • Маломасштабні проєкти - до 200 тис.євро, що складає максимум 80% від загального бюджету проєкту 
 • Середньомасштабні проєкти - до 1 млн євро, що складає максимум 70% від загального бюджету проєкту 
 • Великомасштабні проєкти - до 2 млн євро, що складає максимум 60% від загального бюджету проєкту

Розмір (категорія) проєкту залежить від складу консорціуму, тобто від кількості партнерських організацій, що подаватимуть заявку.

Загалом буде підтримано близько 130 проєктів.

Тривалість проєкту: 48 місяців

Опис заходів та проєктів, що можуть бути профінансовані:

Залежно від напрямку та цілей проєкту (спільне виробництво, співпраця, експеримент, інновації тощо) можуть бути підтримані проєкти широкого поля різноманіття. Проте всі проєкти мають відповідати наскрізним пріоритетам конкурсу, а саме:

1)Інклюзії, різноманіття та гендерного балансу. Тобто:

 • Пропонувати заходи, що охоплюють людей з різних географічних регіонів та людей різного соціально-економічного стану, аби забезпечити рівний доступ до участі
 • Запропонувати методологію реалізації проєкту яка сприятиме гендерній рівності та недискримінації
 • Залучати митців з інвалідністю до творчого процесу та діяльності проєкту, а також стимулювати їх активну участь

2)Екологізації Креативної Європи (навколишнє середовище та боротьба з кліматичними змінами). Особливо заохочуватимуться ті заявники чиї пропозиції містимуть виразний компонент сприяння мінімізації впливу на навколишнє середовище та клімат, як наприклад:

 • Скорочення кількості необхідних подорожей у поєднанні з одночасним збереженням потрібної мобільності (наприклад: через поєднання живих зустрічей та взаємодії в онлайні, надання пріоритету подорожам потягом на відстані менші за 600 км, або ж використання транспортних засобів, що не шкодять навколишньому середовищу)
 • Зменшення обсягів використання енергетики та ресурсів (наприклад: надання переваги у використанні відновлювальній енергетиці, використання енергозберігаючих технологій на майданчиках/офісах/локаціях)
 • Контроль за обсягами відходів (наприклад: зменшення обсягів використання паперу, матеріалів або використання багаторазових матеріалів)
 • Посилення, розвиток та поширення навичок та звичок щодо збереження навколишнього середовища та застосування відповідних інновацій 
 • Розробка та впровадження стратегій, що дозволять відслідковувати та дієво впроваджувати практики спрямовані на збереження навколишнього середовища впродовж усього строку здійснення проєкту на всіх його етапах

Вимоги до проєктів:

При подані заявки в системі онлайн (Part C) заявники мають обрати один з двох запропонованих варіантів мети проєкту:

1. Посилення міжнародного створення та обігу європейських творів і взаємодії митців 

або

 2. Підвищення потенціалу європейського культурного та креативного секторів щодо розвитку талантів, впровадження інновацій, створення робочих місць, процвітання та зростання 

Має бути обраним лише один з цих двох варіантів, навіть якщо проєкт відповідає обом з них.

Водночас перевага буде надана проєктам, які міститимуть виразну відповідність щонайменше одному з наступних пріоритетів (але не більше, ніж двом з цих пріоритетів одночасно):

1.Аудиторія: полегшення доступу до культури та підвищення участі у культурних заходах, а також залученість та розвиток аудиторії - як фізично так і через цифрові технології

2.Соціальна інклюзія: промоція соціальної гнучкості та підвищення соціальної інклюзії у культурі та через культуру, зокрема для людей з інвалідністю, меньшинств, людей що належать до маргінальних груп. Посилення міжкультурного діалогу

3.Сталість: інтеграція принципів Європейського зеленого курсу та Нового європейського Баухаузу, аби відтворювати, брати до вжитку та поширювати практики спрямовані на збереження навколишнього середовища. Промоція цих принципів через культурні заходи  

4.Цифровізація: допомога європейському культурному та креативному секторам у пришвидшені цифрового переходу, у тому числі у якості відповіді на виклики, що постали у зв’язку з пандемією COVID-19

5.Міжнародний вимір: посилення потенціалу та спроможностей європейського культурного та креативного секторів, зокрема спроможностей невеликих організацій, так, аби це уможливило їх діяльність на міжнародному рівні - у Європі та за її межами

6.Цьогорічний секторальний пріоритет для окремих напрямків (а саме: культурної спадщини, музики, книжкової справи та книговидавництва, архітектури, моди та дизайну, підтримки культурного туризму): запровадження заходів спрямованих на навчання діячів культури та креативного сектору, розвитку талантів, а також опанування діячами культури навичок щодо професійного зростання, монетизації, ведення підприємницької діяльності, цифровізації та екологізації своєї діяльності.

Заявники з таких напрямків як культурна спадщина, музика, книжкова справа та книговидавництво, архітектура, мода та дизайн, культурний туризм можуть звертатися як до одного з пріоритетів перелічених вище (1-5), так і до цьогорічного секторального пріоритету (6). Але не більше, ніж до двох пріоритетів одночасно.

Проєкти інших напрямків культурного та креативного секторів можуть обирати лише пріоритети 1-5. Але, так само, не більше двох пріоритетів одночасно.

Оскільки “Європейські Проєкти Співпраці”є конкурсом, що належить до підпрограми “Культура”, він, передовсім, має на меті просування цілей та завдань саме цієї підпрограми. Таким чином , проєкти, що включатимуть винятково організації з аудіовізуального сектору або проєкти цілковито зосереджені на продукуванні аудіовізуального контенту не є відповідними умовам та завданням конкурсу.

Наслідки війни росії проти України для населення України та культурного та креативного секторів в Україні мають бути взяті до уваги заявниками наскільки це є можливим.

Проєкти мають відповідати ключовим засадам європейської політики прозорості, забезпечувати гендерний баланс та різноманіття, а також відповідати високим етичним стандартам, узгоджуватись з європейським, міжнародним та національним законодавством.

Хто може подати заявку:

 • Юридичні особи (як державної, так і приватної форми власності)
 • ФОПи (але НЕ фізичні особи)
 • Організації, що є зареєстрованими у країні-учасниці програми ЄС «Креативна Європа»:
 • Організації з країн, що входять до складу ЄС
 • Організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу до моменту підписання грантової угоди

Додаткові умови щодо участі:

1.Заявку на даний конкурс можуть подавати лише консорціуми (об’єднання партнерських організацій), не окремі організації. Крім того, консорціуми мають складатися з організацій з різних країн, що є прийнятними до участі у конкурсі. Заявки мають бути поданими від консорціумів, що складаються відповідно з щонайменше 3-ох, 5-ти, чи 10-ти заявників (бенефіціарів, не афілійованих осіб) залежно від категрії проєкту та відповідати таким умовам :

 • Маломасштабні проєкти - щонайменше 3 організації з 3 різних країн
 • Середньомасштабні проєкти - щонайменше 5 організацій з 5 різних країн
 • Великомасштабні проєкти - щонайменше 10 організацій з 10 різних країн

2.Координатор проєкту має бути офіційно зареєстрованим упродовж не менше 2-ох років до дати дедлайну подання грантової заявки

Бенефіціари та афілійовані організації повинні зареєструватися в Реєстрі учасників (Participant Register) до подання заявки, а також пройти валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).  

Складові заявки:

 • Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про заявників (майбутній координатор, бенефіціари та пов’язані організації) та зведений проєкт бюджету (вводиться безпосередньо в системі онлайн)
 •  Application Form Part B - містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити, а потім знов відвантажити в систему онлайн)
 •  Application Form Part C - містить додаткову проєктну інформацію (вводиться безпосередньо в системі онлайн)

-Додатки та супровідні документи, які також потрібно буде відвантажити разом з іншими складовими заявки. Зокрема:

 • Детальна бюджетна таблиця/калькулятор (шаблон доступний в онлайн- системі подання заявки)
 • Резюме основних учасників команди проєкту
 • Звіти про діяльність за минулий рік
 • Список попередніх проєктів (ключові проєкти за останні 4 роки) (шаблон доступний в Part B грантової заявки)

Процедура та критерії оцінювання:

Всі заявки відповідатимуть єдиному стандартному порядку подання та оцінювання (одно етапна подача + одно етапна оцінка).

Усі заявники будуть поінформовані про результати оцінювання (лист про результати оцінювання). Заявки, що виграють конкурс будуть запрошені для підготовки гранту; інші будуть спрямовані до резервного списку або відхилені.

30 балів - релевантність

30 балів - якість контенту та заходів

20 балів - менеджмент проєкту

20 балів - промоція

Максимальна оцінка - 100 балів.

Прохідний бал - 70 балів.

Таймлайн:

Дедлайн подачі заявки: 23 лютого 17:00 CET

Оцінювання заявок: березень - липень 2023

Оголошення результатів конкурсу: липень 2023

Підписання грантової угоди: серпень - жовтень 2023

Для більш детального ознайомлення з умовами конкурсу та вимогами до написання грантової заявки читайте Call Document.

Контакти:

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції: [email protected].

Вже підтримані проєкти попередньою програмою.

Фінальний термін подачі заявок:
23 лютого 2023 17:00 СЕТ
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України