Новини: Журналістські партнерства — Колаборації

Документи

Про конкурс

Мета конкурсу:

 • Підтримка міжгалузевих заходів, що сприяють адаптації засобів масової інформації до структурних та технологічних змін. Зокрема через підвищення  свободи, різноманіття та плюралізму медіа-середовища, якості журналістики та медійної грамотності, у тому числі у цифровій сфері
 • Допомога європейському новинному медіа сектору ставати більш сталим та стійким. Підтримка високих стандартів створення медіа продукції через посилення міжнародної співпраці серед журналістів та медіа фахівців, сприяння поступу стандартів журналістики, розвитку цифрових навичок та працевлаштування новинних медіа-фахівців

Очікувані результати:

Загальні:

 • Зростання інноваційності та креативності бізнес моделей та процесів створення журналістської продукції та її поширення
 • Підвищення інтересу до журналістики серед різних соціальних, мовних та вікових груп
 • Підвищення життєздатності професійно створеного журналістського контенту

Специфічні для  “Журналістські партнерства - Колаборації”:

 • Зростання співпраці у секторі медіа 
 • Загальносекторальна мережева взаємодія для обміну досвідом найкращих практик серед новинних медіа-фахівців
 • Центри знань для підгалузей довкола технічних форматів (друкована/онлайн преса, радіо/подкасти, телебачення, тощо) та/чи журналістських жанрів (журналістика даних, загальної тематики, спеціалізована журналістика тощо)
 • Набуття та вдосконалення професійних навичок журналістами та фахівцями медіа бізнесу

Загальний бюджет:  5 000 000 євро

Максимальний розмір гранту на один проєкт: 2 000 000 євро (Співфінансування 80%)

Тривалість проєкту: 24 місяці

Опис заходів та проєктів, що можуть бути профінансовані:

Фінансування передбачено для проєктів співпраці у підсекторах або між жанрами новинних ЗМІ. Ця фінансова підтримка спрямована на посилення співпраці та впровадження системних змін у відповідному секторі. Пропозиції партнерства дуже заохочуються до того аби включати організації з різних країн/регіонів з різними та різноманітними потенціалами ЗМІ.

Всі проєкти мають відповідати загальноприйнятим професійним стандартам медіа. Обрані стандарти мають бути відображені у пропозиціях, підтвердженні підписаною Декларацією Стандартів та Незалежності (у додатках до заявки). Партнерства, що включатимуть редакційну роботу мають оперувати з цілковитою редакційною незалежністю.

Проєкти мають відповідати одному або обидвом з наступних пріоритетів:

Пріорітет 1. Сприяння бізнес трансформації для посилення співпраці

Проєкти можуть бути спрямовані, крім іншого, на розробку більш досконалих моделей отримання прибутку, моделей управління, нових підходів до розвитку аудиторії та маркетингу, на розробку єдиних професійно-технічних стандартів, нових типів ньюз-румів, мереж синдикації або інших моделей обміну контентом між новинними медіа на території ЄС, або на надання підтримки малим організаціям розвивати їх бізнес готовність.

З цією метою проєкти можуть впроваджувати різні заходи, онлайн-тренінги та семінари для медіа-професіоналів, програми обміну, розробку технічних стандартів у всьому секторі, виробництво практичних путівників, розробку та тестування платформ і технічних рішень для обміну ідеями та передовим досвідом, рекламні заходи чи інші заходи, спрямовані на підтримку життєздатності сектора. Заявники повинні запропонувати заходи, що підтримують сектори ЗМІ, які не мають засобів для адаптації до цифрових технологій та цифрового середовища.

Пріорітет 2. Сприяння журналістським проєктам співпраці

Професійна співпраця може підвищувати ефективність та якість висвітлення новин. Тому проєкти можуть тестувати інноваційні методи продакшну та нові формати. Проєкти можуть бути спрямовані на розширення обміну передовим досвідом серед журналістів та на оптимізацію робочих процесів для тих жанрів журналістики які вимагають більше часу та ресурсів.

З цією метою проєкти можуть впроваджувати різні заходи, онлайн-тренінги та семінари для журналістів, спільну розробку керівних принципів і редакційних стандартів, програми обміну, схеми онлайн-наставництва, фінансову підтримку спільних журналістських проєктів, рекламні заходи чи інші заходи, спрямовані на підтримку якості та різноманітності журналістики. Завжди коли редакційна продукція є включеною у проєкт, заходи мають враховувати пріоритет редакційної незалежності медіа, тримати наголос на важливості належних та об’єднуючих редакційних заходів.

Проєкти мають відповідати ключовим засадам європейської політики прозорості, забезпечувати гендерний баланс та різноманіття, а також відповідати високим етичним стандартам, узгоджуватись з європейським, міжнародним та національним законодавством.

Хто може подати заявку:

- Юридичні особи (як державної, так і приватної форми власності)

- Організації, що є зареєстрованими у країні-учасниці програми ЄС «Креативна Європа»:

- Організації з країн, що входять до складу ЄС

- Організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу до моменту підписання грантової угоди

Винятково для  “Журналістські партнерства - Колаборації”:

Пропозиція спрямована на громадські організації активні у новинному медіа секторі. Ці організації повинні бути спроможними здійснювати підтримку третіх осіб, а саме новинних медіа, організацій та журналістів, і таким чином, щоб сприяти плюралістичності медіа - ландшафту у всьому Союзі.  

Заявники мають обов’язково відповідати наступним додатковим вимогам (якщо заявка надходить від консорціуму, наступним умовам повинен відповідати щонайменше один учасник консорціуму):

 • Мають нещодавній та підтверджений досвід впровадження заходів пов’язаних з медіа
 • Мають нещодавній та підтверджений досвід надання та управління грантами/коштами, зокрема в медіа-секторі

Пропозиції мають надходити від консорціуму (об’єднання партнерських організацій) щонайменше з 3-ох заявників (бенефіціарів, не афілійованих осіб), які відповідають наступним умовам:

 • Щонайменше 3 незалежні організації з 3-ох країн, що є прийнятними до участі у конкурсі
 • Консорціуми можуть включати неприбуткові, державні та приватні ЗМІ (включно з друкованою та онлайн прессою, радіо, ТБ, тощо), а також інші організації зосереджені на новинних медіа (медіа асоціації, неурядові організації, журналістські фонди та організації, що займаються підготовкою та підвищенням кваліфікації медійників, тощо)

Бенефіціари та афілійовані організації повинні зареєструватися в Реєстрі учасників (Participant Register) до подання заявки, а також пройти  валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).  

Складові заявки :

 • Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про заявників

(майбутній координатор, бенефіціари та пов’язані організації) та зведений проєкт бюджету (вводиться безпосередньо в системі онлайн)

 •  Application Form Part B - містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити, а потім знов відвантажити в систему онлайн)
 • Application Form Part C - містить додаткову проєктну інформацію (вводиться безпосередньо в системі онлайн)

Додатки та супровідні документи, які також потрібно буде відвантажити разом з іншими складовими заявки. Зокрема:

 • Декларація Стандартів та Незалежності (від координатора та всіх партнерів) (шаблон доступний в онлайн- системі подання заявки)

Заявки мають бути повними та містити всю необхідну інформацію, необхідні додатки та супровідні документи.

При поданні заявки вам потрібно буде підтвердити, що ви маєте повноваження діяти від імені всіх заявників. Більше того, ви маєте підтвердити, що вся інформація, подана у вашій заявці є такою, що цілком відповідає дійсності та повною, а також що учасники відповідають вимогам для отримання фінансування від ЄС (особливо відповідність, фінансова та операційна спроможність, відсутність обставин, що тягнуть за собою накладення адміністративних санкцій ЄС тощо). Безпосередньо перед підписанням гранту, кожен бенефіціар і афілійована організація повинні підтвердити це ще раз, підписавши декларацію доброчесності (DoH). Заявки без дотримання вищезазначених вимог будуть відхилені.

Ваша заявка має бути читабельною, зрозумілою та доступною для друку.

Максимальний обсяг заявки: 70 сторінок (Part B).

Процедура ти критерії оцінювання:

Всі заявки відповідатимуть єдиному стандартному порядку подання та оцінювання (одно етапна подача + одно етапна оцінка).

Усі заявники будуть поінформовані про результати оцінювання (лист про результати оцінювання). Заявки, що виграють конкурс будуть запрошені для підготовки гранту; інші будуть спрямовані до резервного списку або відхилені.

30 балів - релевантність

30 балів - якість контенту та заходів

20 балів - менеджмент проєкту

20 балів - промоція

Максимальна оцінка: 100 балів

Прохідний бал - 70 балів.

Таймлайн:

Дедлайн подачі заявки: 27 квітня 2023 17:00 CET

Оцінювання заявок: Травень - Червень 2023

Оголошення результатів конкурсу: Липень 2023

Підписання грантової угоди: Вересень 2023

Для більш детального ознайомлення з умовами конкурсу та вимогами до написання грантової заявки читайте Call Document.

Контакти:

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції: [email protected]

Вже підтримані проєкти попередньою програмою.

logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України