Новини: Медіаграмотність

Документи

Про конкурс

Мета конкурсу: 

Підтримка міжгалузевих заходів, що сприяють адаптації засобів масової інформації до структурних та технологічних змін. Зокрема через підвищення  свободи, різноманіття та плюралізму медіа-середовища, якості журналістики та медійної грамотності, у тому числі у цифровому середовищі.

Очікувані результати:

 • Пан'європейські консорціуми, які поширюють найкращі практики в національному, культурному та лінгвістичному кордонах. Розробка та розширення інструментів медіаграмотності та дії спрямовані на передачу кращих практик якомога ширшій аудиторії
 • Форуми для обміну найкращими практиками для конкретних вікових груп, груп з низькими навичками медіаграмотності або поганим доступом до медійної продукції, або тих, кому загрожує соціальне відчуження
 • Підтримка фахівців з медійної грамотності адаптувати їх практики до медіа форматів, що стрімко розвиваються та до зміни патернів споживання медійної продукції

Загальний бюджет: 2 000 000 євро

Максимальний розмір гранту на один проєкт: 500 000 євро

Тривалість проєкту: 24 місяці

Співфінансування: 70%

Опис заходів та проєктів, що можуть бути профінансовані:

Підтримка буде надана проєктам співпраці з чітко визначеними завданнями щодо покращення/досягнення конкретних сфер/цілей щодо медійної грамотності та направленим щонайменше на два з наступних блоків заходів:

 1. Заходи, які базуються на поширені та масштабуванні передових практик інноваційних проєктів медійної грамотності, які беруть до уваги зміни в медійній екосистемі. Особливо мова про ті заходи, що долають культурні, державні та мовні кордони та посилюють взаємодію різних європейських регіонів. 
 2. Розробка інноваційних, інтерактивних онлайн інструментів, які впроваджують вирішення існуючих та майбутніх викликів в онлайн середовищі, зокрема дезінформації.
 3. Розробка матеріалів та інструментів для розвитку у громадян навичок критичного ставлення до медіа, до розпізнання та належного ставлення до дезінформації.
 4. Розробка практик медійної грамотності для адаптації до стрімко змінюваного медійного середовища та маніпулятивних технік, зокрема основаних на можливостях штучного інтелекту. 

Приклади відповідних заходів:

 1. Створення та/або розподіл багатомовного та/або мультикультурного матеріалу, включаючи інтерактивний контент, для покращення цифрових навичок громадян та їх розуміння медіа-ландшафту та їх здатності чинити спротив дезінформації
 2. Розробка матеріалів для громадян та тренерів, орієнтованих на всі вікові і соціальні групи
 3. Розробка інноваційних рішень щодо медіаграмотності, які відповідали б викликам медіа-ландшафту майбутнього (проєкт може включати прототипи, але не фокусуватись винятково на IT розробках)
 4. Навчальні заходи для громадян та освітян, включно з поширенням найкращих практик, долаючи мовні, культурні, державні кордони
 5. Організація публічних заходів та/або семінарів для підвищення обізнаності та обміну інформацією інайкращими практиками
 6. Заходи впроваджувані громадою спрямовані на те аби зробити доступними та легко імплементованими вище зазначені матеріали та інструменти

Хто може подати заявку:

- Юридичні особи (як державної, так і приватної форми власності)

- Організації, що є зареєстрованими у країні-учасниці програми ЄС «Креативна Європа»:

- Організації з країн, що входять до складу ЄС

- Організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу до моменту підписання грантової угоди

Пропозиції мають надходити від консорціуму (об’єднання партнерських організацій) щонайменше з 3-ох заявників (бенефіціарів, не афілійованих осіб), з 3-ох різних країн-учасниць Програми “Креативна Європа”, та відповідати наступним вимогам :

 • Щонайменше 3 організації з 3-ох різних країн
 • Консорціум може включати як прибуткові так і не прибуткові організації (приватні чи громадські), органи влади та органи місцевого самоврядування (національного, регіонального та місцевого рівнів), міжнародні організації, університети та інші освітні установи, медійні організації, дослідницькі інституції та технопарки, а також інші організації, що впроваджують технології

Бенефіціари та афілійовані організації повинні зареєструватися в Реєстрі учасників (Participant Register) до подання заявки, а також пройти  валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).  

Складові заявки :

 • Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про заявників (майбутній координатор, бенефіціари та пов’язані організації) та зведений проєкт бюджету (вводиться безпосередньо в системі онлайн)
 •  Application Form Part B - містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити, а потім знов відвантажити в систему онлайн)
 • Application Form Part C - містить додаткову проєктну інформацію (вводиться безпосередньо в системі онлайн)

Заявки мають бути повними та містити всю необхідну інформацію, необхідні додатки та супровідні документи.

При поданні заявки вам потрібно буде підтвердити, що ви маєте повноваження діяти від імені всіх заявників. Більше того, ви маєте підтвердити, що вся інформація, подана у вашій заявці є такою, що цілком відповідає дійсності та повною, а також що учасники

відповідають вимогам для отримання фінансування від ЄС (особливо відповідність, фінансова та операційна спроможність, відсутність обставин, що тягнуть за собою накладення адміністративних санкцій ЄС тощо). Безпосередньо перед підписанням гранту, кожен бенефіціар і афілійована організація повинні підтвердити це ще раз, підписавши декларацію доброчесності (DoH). Заявки без дотримання вищезазначених вимог будуть відхилені.

Ваша заявка має бути читабельною, зрозумілою та доступною для друку.

Максимальний обсяг заявки: 70 сторінок (Part B).

Процедура ти критерії оцінювання:

Всі заявки відповідатимуть єдиному стандартному порядку подання та оцінювання (одно етапна подача + одно етапна оцінка).

Усі заявники будуть поінформовані про результати оцінювання (лист про результати оцінювання). Заявки, що виграють конкурс будуть запрошені для підготовки гранту; інші будуть спрямовані до резервного списку або відхилені.

30 балів - релевантність

30 балів - якість контенту та заходів

20 балів - менеджмент проєкту

20 балів - промоція

Максимальна оцінка - 100 балів.

Прохідний бал - 70 балів.

Дедлайн подачі заявки: 30 березня 2023   17:00 СЕТ

Оцінювання заявок: квітень - червень 2023

Оголошення результатів конкурсу: липень 2023

Підписання грантової угоди: вересень 2023

Для більш детального ознайомлення з умовами конкурсу та вимогами до написання грантової заявки читайте Call Document.

Контакти:

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції: 

[email protected].

Вже підтримані проєкти попередньою програмою.

Фінальний термін подачі заявок:
30 березня 2023 17:00 СЕТ
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України