Європейські проєкти співпраці 2024

Документи

Про конкурс

Мета конкурсу:

 1. Посилення міжнародного створення та обігу європейських творів і взаємодії митців
 2. Підвищення потенціалу європейського культурного та креативного секторів щодо розвитку талантів, впровадження інновацій, створення робочих місць, процвітання та зростання

Очікувані результати:

Конкурс покликаний посилити транскордонне співробітництво та взаємодію між організаціями активними у сфері культури, підвищити Європейський вимір створення та обігу Європейського художнього контенту та заохотити до розробки, експериментування, а  також поширення якомога ширшого застосування інноваційних практик. 

Загальний бюджет:  59 730 025 EUR

Категорія 1 (маломасштабні проєкти) 23 892 010 EUR

Категорія 2 (середньомасштабні проєкти) 35 838 015 EUR

Максимальний розмір гранту на один проєкт:

Маломасштабні проєкти - до 200 000 EUR. Ставка співфінансування - 80% 

Середньомасштабні проєкти - до 1 000 000 EUR. Ставка співфінансування - 70%

Розмір (категорія) проєкту залежить від складу консорціуму, тобто від кількості партнерських організацій, що подаватимуть заявку.

Загалом буде підтримано близько 130 проєктів.

Тривалість проєкту: 48 місяців

Вимоги до проєктів:

Є три категорії вимог, яким мають відповідати проєкти з точки зору змістового наповнення та способів реалізації:

1. Мають включати заздалегідь розроблені стратегії підтримки та втілення наскрізних пріоритетів Програми, як в самій імплементації проєктів, так і у провадженні процесів адміністрування та менеджменту цієї імплементації.

2. Відповідати одному з двох варіантів мети проєкту.

3. Додатково до обраного варіанту мети проєкти мають відповідати щонайменше одному з пріоритетів конкурсу (максимум двом).

 1. Відповідність наскрізним пріоритетам Програми:

1.Інклюзії, різноманіття та гендерного балансу.

Тобто:

 • Запропонувати заходи, що охоплюють людей з різних географічних регіонів та людей різного соціально-економічного стану, аби забезпечити рівний доступ до участі
 • Запропонувати методологію реалізації проєкту яка сприятиме гендерній рівності та недискримінації
 • Залучати митців з інвалідністю до творчого процесу та діяльності проєкту, а також стимулювати їх активну участь

2.Екологізації Креативної Європи (навколишнє середовище та боротьба з кліматичними змінами). Особливо заохочуватимуться ті заявники чиї пропозиції містимуть виразний компонент сприяння мінімізації впливу на навколишнє середовище та клімат, як наприклад:

 • Скорочення кількості необхідних подорожей у поєднанні з одночасним збереженням потрібної мобільності (наприклад: через поєднання живих зустрічей та взаємодії в онлайні, надання пріоритету подорожам потягом на відстані менші за 600 км, або ж використання транспортних засобів, що не шкодять навколишньому середовищу)
 • Зменшення обсягів використання енергетики та ресурсів (наприклад: надання переваги у використанні відновлювальній енергетиці, використання енергозберігаючих технологій на майданчиках/офісах/локаціях)
 • Контроль за обсягами відходів (наприклад: зменшення обсягів використання паперу, матеріалів або використання багаторазових матеріалів)
 • Посилення, розвиток та поширення навичок та звичок щодо збереження навколишнього середовища та застосування відповідних інновацій 
 • Розробка та впровадження стратегій, що дозволять відслідковувати та дієво впроваджувати практики спрямовані на збереження навколишнього середовища впродовж усього строку здійснення проєкту на всіх його етапах

2.  Відповідність одному з двох варіантів мети проєкту:

1. Посилення міжнародного створення та обігу європейських творів і взаємодії митців 

або

 2. Підвищення потенціалу європейського культурного та креативного секторів щодо розвитку талантів, впровадження інновацій, створення робочих місць, процвітання та зростання

При поданні заявки в системі онлайн (Part C) заявники мають обрати один з двох запропонованих варіантів мети проєкту.

Має бути обраним лише один з цих двох варіантів, навіть якщо проєкт відповідає обом з них.

Заявники мають описати у заявці (Секція 1.1 Технічного опису “Part B”) яким саме чином проєкт звертається саме до одного обраного варіанту мети.

3.Відповідність пріоритетам конкурсу:

Перевага буде надана проєктам, які міститимуть виразну відповідність щонайменше одному з наступних пріоритетів (але не більше, ніж двом з цих пріоритетів одночасно):

 1. Аудиторія : розширення доступу, обсягів залучення та участі в культурних процесах  та в конкретному контенті аудиторій всіх типів та груп з інших країн
 2. Соціальна інклюзія: промоція соціальної стійкості та підвищення соціальної інклюзії у культурі та через культуру, зокрема для людей з інвалідністю, меньшинств, людей що належать до маргінальних груп. Посилення міжкультурного діалогу
 3. Сталість : інтеграція принципів Європейського зеленого курсу та Нового європейського Баухаузу, аби відтворювати, брати до вжитку та поширювати практики спрямовані на збереження навколишнього середовища. Промоція цих принципів через культурні заходи  
 4. Цифровізація : допомога європейському культурному та креативному секторам здійснити або прискорити цифровий перехід, а також, як  скористатися можливостями, так віднайти відповіді на виклики, пов’язані зі все ширшим запровадженням використання штучного інтелекту та інших новітніх технологій (наприклад, генеративний ШІ, великі дані, віртуальні світи, блокчейн, NFT, тощо);
 5. Міжнародний вимір : посилення потенціалу та спроможностей європейського культурного та креативного секторів, зокрема спроможностей невеликих організацій, так, аби це уможливило їх діяльність на міжнародному рівні - у Європі та за її межами. Здійснення внеску у розвиток міжнародних культурних зв'язків відповідно до європейських розробок стратегій міжнародних зв’язків через культуру.
 6. Цьогорічний пріоритет :

Підтримка українського культурного та креативного секторів.

Метою цього особливого цьогорічного пріоритету є запропонувати адекватну відповідь на руйнівні наслідки загарбницької війни росії проти України для української культурної спадщини, культурних організацій, а також окремих митців, що позбавлені можливості у цих умовах звично діяти та виходити на свої аудиторії на національному та міжнародному рівнях. Проєкти, що звертаються до цього пріоритету мають зосередити свою увагу та зусилля на підтримці українських культурних організацій та фахівців (зокрема і митців) аби дозволити їм продовжувати створювати та поширювати явища української культури та підготувати повоєнне відновлення.

Проєкти мають відповідати ключовим засадам європейської політики прозорості, забезпечувати гендерний баланс та різноманіття, а також відповідати високим етичним стандартам, узгоджуватись з європейським, міжнародним та національним законодавством.

Вимоги до заявників:

Хто може подати заявку :

 • Юридичні особи (як державної, комунальної, так і приватної форми власності)
 • ФОПи (але НЕ фізичні особи)
 • Організації, що є зареєстрованими у країні-учасниці програми ЄС «Креативна Європа»:
 • Організації з країн, що входять до складу ЄС
 • Організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу до моменту підписання грантової угоди

Додаткові умови щодо участі:

 • Заявку на даний конкурс можуть подавати лише консорціуми (об’єднання партнерських організацій), не окремі організації. Крім того, консорціуми мають складатися з організацій з різних країн, що є прийнятними до участі у конкурсі. Заявки мають бути поданими від консорціумів, що складаються відповідно з щонайменше 3-ох, або з 5-ти, чи більше організацій (бенефіціарів, не афілійованих осіб) залежно від категорії проєкту та відповідати таким умовам :
 • Маломасштабні проєкти - щонайменше 3 організації з 3 різних країн
 • Середньомасштабні проєкти - щонайменше 5 організацій з 5 різних країн

Координатор проєкту має бути офіційно зареєстрованим упродовж не менше 2-ох років до дати дедлайну подання грантової заявки.

Бенефіціари та афілійовані організації повинні зареєструватися в Реєстрі учасників (Participant Register) до подання заявки, а також пройти  валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).

Складові заявки :

 • Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про заявників (майбутній координатор, бенефіціари та пов’язані організації) та зведений проєкт бюджету (вводиться безпосередньо в системі онлайн)
 •  Application Form Part B - містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити, а потім знов відвантажити в систему онлайн)
 •  Application Form Part C - містить додаткову проєктну інформацію (вводиться безпосередньо в системі онлайн)

Додатки та супровідні документи, які також потрібно буде відвантажити разом з іншими складовими заявки. Зокрема:

 • Детальна бюджетна таблиця/калькулятор (шаблон доступний в онлайн- системі подання заявки)
 • Резюме основних учасників команди проєкту
 • Звіти про діяльність за минулий рік
 • Список попередніх проєктів (ключові проекти за останні 4 роки) (шаблон доступний в Part B грантової заявки)

Процедура та критерії оцінювання :

Всі заявки відповідатимуть єдиному стандартному порядку подання та оцінювання

(одно етапна подача + одно етапна оцінка).

Усі заявники будуть поінформовані про результати оцінювання (лист про результати оцінювання). Заявки, що виграють конкурс будуть запрошені для підготовки до підписання Грантової угоди. Решта будуть спрямовані до резервного списку або відхилені.

30 балів - релевантність

30 балів - якість контенту та заходів

20 балів - менеджмент проєкту

20 балів - поширення

Максимальна оцінка - 100 балів.

Прохідний бал - 70 балів.

Дедлайн подачі заявки: 23 січня 2024  17:00 CET

Оцінювання заявок:   лютий - червень 2024

Оголошення результатів конкурсу: липень 2024

Підписання грантової угоди: жовтень 2023

Корисні посилання:

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0029 - Union’s global strategy for international relations through culture

Toolkits and guides | European Institute for Gender Equality (europa.eu)  -  Gender Mainstreaming Toolkits and Guides.

Greening the Creative Europe Programme - Publications Office of the EU (europa.eu) - Study on Greening the Creative Europe Programme and Good environmental practices guide for Creative Europe Programme

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf  -  see AGA — Annotated Grant Agreement

Для більш детального ознайомлення з умовами конкурсу та вимогами до написання грантової заявки читайте Call Document

Контакти:

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції: [email protected]

Вже підтримані проєкти попередньою програмою.

Фінальний термін подачі заявок:
23 січня 2024 17:00 CET
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України