Європейські платформи промоції митців-початківців

Документи

Про конкурс

Мета конкурсу:

Підтримка проєктів, спрямованих на промоцію європейських митців-початківців та їх робіт через посилення їх міжнародної помітності та впізнаваності, а також сприяння інтенсифікації обігу їх творів. Проєкти також мають покращити доступ та участь у культурних подіях і заходах, посилюючи цим залученість та розвиток аудиторії. Ці проєкти мають бути розроблені таким чином, щоби сприяти реалізації пріоритетів політики ЄС у сфері культури загалом та, зокрема, та у сфері умов праці митців.

Конкурс відкритий для всіх культурних та креативних секторів. Проте, оскільки він спрямований на досягнення цілей підпрограми Культура, проєкти, що залучають організації з винятково аудіовізуального сектору не є прийнятними.

Для цілей конкурсу проєкти повинні передбачати створення Платформ, що можна визначити як шоукейси чи плацдарми, які будуть складатися з організації-координатора та організацій-учасниць, зі спільною стратегією реалізації проєкту та брендингом.

Очікувані результати:

Зазначені елементи обов’язкові і повинні бути чітко окресленими у заявці:

 1. Створити Платформу, що буде складатися з організації-координатора та організацій-учасниць
 2. Розробити спільну та скоординовану стратегію поширення мистецької діяльності та її результатів таким чином, щоб знаходити та презентувати Європейських митців-початківців та їх творчість за межами країн їх походження
 3. Запровадити механізм каскадного грантингу для підтримки митців-початківців, покращення їх іміджу, а також для зростання та поширення європейського культурного та мистецького різноманіття. Щонайменше 70% від всього обсягу гранту має бути спрямовано на підтримку митців-початківців
 4. Щорічно здійснювати підтримку щонайменше 50-ти митців-початківців
 5. Розробити стратегію розвитку Платформи шляхом зростання кількості організацій-учасниць, принаймні на одну на рік починаючи з другого року

Планується підтримати близько 15-ти Платформ, що перекриватимуть різні культурні та креативні сектори. Оскільки підтримка націлена на те, аби мати структуруючий ефект, буде підтримано не більш ніж одну Платформу, яка буде націлена на один вид митців чи творів з одного культурного сектора. Тому, пріоритет буде надано передусім проєктам з різноманітними портфоліо, які балансують між культурними секторами.

Загальний бюджет: 47 400 000 EUR

Максимальний розмір гранту: 2 800 000 EUR

Ставка співфінансування: 80%

Кількість проєктів, що планується підтримати: 15 

Тривалість проєкту: 48 місяців

Вимоги до проєктів:

Пропозиції мають відповідати двом категоріям вимог:

 1. Повинні підтримувати та втілювати наскрізні пріоритети Програми як у самій імплементації проєктів, так і в адмініструванні та менеджменті. 
 2. Відповідати пріоритетам конкурсу
 3. Відповідність наскрізним пріоритетам Програми:

Інклюзія, різноманіття та гендерний баланс,

тобто:

 • Запропонувати заходи, що охоплюють людей різного соціально-економічного стану та з різних географічних регіонів аби забезпечити рівний доступ до участі
 • Запропонувати методологію реалізації проєкту, яка сприятиме гендерній рівності та недискримінації
 • Залучати митців з інвалідністю до творчого процесу та діяльності проєкту й стимулювати їх активну участь

Екологізації навколишнього середовища та протидія кліматичним змінам. Особливо заохочуватимуться пропозиції з виразним компонентом сприяння мінімізації впливу на навколишнє середовище та клімат,

як наприклад:

 • Скорочення кількості необхідних подорожей зі збереженням потрібної мобільності (поєднання живих зустрічей та взаємодії онлайн, пріоритет подорожам потягом на відстані менші за 600 км, використання транспортних засобів, що не шкодять навколишньому середовищу тощо)
 • Зменшення обсягів використання енергетики та ресурсів (використання відновлювальних джерел енергії, енергозберігаючих технологій на майданчиках, офісах, локаціях)
 • Контроль за обсягами відходів (зменшення обсягів використання паперу та інших матеріалів, використання багаторазових матеріалів)
 • Розвиток та поширення навичок та звичок щодо збереження навколишнього середовища та застосування відповідних інновацій
 • Розробка та впровадження стратегій, що дозволять відслідковувати та дієво впроваджувати практики збереження навколишнього середовища впродовж усього часу проєкту на всіх етапах

2. Відповідність пріоритетам конкурсу:

Митці та працівники культури: розширення можливостей культурного та креативного секторів.

Ключовим стратегічним фактором у пропозиціях повинно бути сприяння справедливості, інклюзії та різноманітності у підтримці кар’єри митців-початківців та фахівців культурних та креативних секторів, зокрема забезпечення кращих умов праці, справедливої винагороди, розвитку навичок, а також підтримка навчання впродовж життя й творчої свободи. Для цього рекомендується опрацювати звіт “The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals”.

Культура для людей: посилення культурної участі та ролі культури у суспільстві

У рамках цього пріоритету потрібно запропонувати конкретні заходи для розвитку спроможностей митців початківців та молодих митців, спрямовані на розвиток їхній мистецьких та професійний навичок, а також залучення аудиторії та сприяння розвитку цінностей, громадянської свідомості та демократії. Пропозиції, що апелюють до цього пріоритету мають також враховувати ті аспекти культури в яких культура особливо сприяє збереженню здоров’я та зростанню добробуту, зокрема і психічного здоров’я.

Культура для спільного творчого партнерства: посилення культурного виміру зовнішніх відносин ЄС.

У рамках цього пріоритету заявники повинні запропонувати конкретні заходи, які допоможуть митцям-початківцям та фахівцям у сфері культури бути (більш) активними за межами кордонів Європейського Союзу, у межах та за межами країн-учасниць програми «Креативна Європа», а також сприяти зміцненню міжнародних культурних зв’язків.

Культура для цифрової трансформації: допомога європейським культурному та креативному секторам повною мірою скористатися перевагами новітніх технологій для підвищення конкурентоспроможності.

Пропозиції мають сприяти розвитку спроможностей митців початківців і молодих фахівців сфери культури критично та творчо сприймати можливості та зміни, викликані цифровою трансформацією, яка зокрема базується на цифровій стратегії ЄС та покликана сприяти ефективному вжитку цих трансформацій у культурній сфері та для людей.

 Види діяльності, що можуть отримати підтримку:

Заявники повинні запропонувати стійку стратегію для координації та управління Платформою, а також для спільної діяльності членів.

Заходи, що вказані нижче мають бути сформульовані в рамках міцної стратегічної основи і структуровані в робочі пакети. 

Спільна діяльність учасників:

 • Пропагувати, відзначати та стимулювати розмаїття європейського мистецького репертуару шляхом розробки загальноєвропейських програм для митців-початківців
 • Сприяти створенню справедливого, інклюзивного та різноманітного середовища для митців-початківців, особливо звертаючи увагу на ефективні способи досягнення кращих умов праці та справедливої винагороди
 • Сприяти побудові більш стійких і сталих суспільств і заохочувати необхідну адаптацію практик. Продемонструвати, що стратегія та поступовий шлях до сталих практик передбачаються, як і інструменти, що дозволяють відстежувати цей процес
 • Розробити сильну спільну комунікаційну та стратегію брендингу та створити/встановити європейських знак якості
 • Посилити peer-learning та нетворкінг, зокрема з іншими Платформами та іншими проєктами, заходами та ініціативами, що підтримуються «Креативною Європою»

Координація та управління Платформою:

 • Надавати фінансову підтримку членам Платформи через механізм каскадних грантів
 • Збільшити європейський вимір шляхом урізноманітнення членства у платформі та постійного охоплення нею нових сфер

Вимоги до заявників:

Хто може подати заявку:

 1. Юридичні особи (як державної, комунальної, так і приватної форм власності)
 2. Організації, що зареєстровані у країнах-учасницях програми ЄС «Креативна Європа»:
 3. Організації з країн, що входять до складу ЄС
 4. Організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу до моменту підписання грантової угоди

Кожна Платформа має складатися з організації-координатора і принаймні 11 організацій-членів, які матимуть статус третіх осіб. Координатор та члени мають бути юридичними особами, офіційно зареєстрованими в хоча б 12-ти різних країн-учасниць. (Платформа повинна мінімально складатися з 12 організацій із 12-ти різних країн, що відповідають критеріям)

Лише окремі заявники можуть брати участь у конкурсі (не консорціуми)

Бенефіціари та афілійовані організації повинні зареєструватися в Реєстрі учасників (Participant Register) до подання заявки, а також пройти валідацію Центральною службою валідації (REA Validation).

Складові заявки:

 • Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про заявників (майбутній координатор, бенефіціари та пов’язані організації) та зведений проєкт бюджету (вводиться безпосередньо в системі онлайн)
 •  Application Form Part B - містить технічний опис проєкту (його форму потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити, а потім знов відвантажити в систему онлайн)
 •  Application Form Part C - містить додаткову проєктну інформацію (вводиться безпосередньо в системі онлайн)

Обов’язкові додатки та супровідні документи (шаблони завантажуються із Portal Submission System, заповнюються і відвантажуються назад на портал)

 • Детальна бюджетна таблиця/калькулятор
 • Перелік попередніх проєктів (ключові проєкти за останні 4 роки)
 • Договір про членство у Платформі, що підтверджує встановлення принципів Платформи, має бути підписаний усіма членами (шаблон буде завантажено невдовзі)
 • Перелік членів Платформи (шаблон буде завантажено невдовзі)

Процедура та критерії оцінювання:

Усі заявки повинні відповідати єдиному стандартному порядку подання та оцінювання (одноетапна подача + одноетапна оцінка).

Усі заявники будуть проінформовані про результати оцінювання відповідним листом. Успішні заявки будуть запрошені для підготовки гранту; інші будуть перенесені до резервного списку або відхилені.

Критерій оцінювання Максимальний бал

Релевантність 30

Якість контенту та активностей 30

Проєктний менеджмент 20

Поширення 20

Загальний бал

100

Таймлайн:

Дедлайн подачі заявок: 31 січня 2024 17:00 CET (Брюссель)

Оцінювання заявок: лютий – березень 2024

Оголошення результатів: червень-липень 2024

Підписання грантової угоди: жовтень 2024

Більш детально ознайомитися з умовами конкурсу та вимогами до написання грантової заявки можна в Call Document

Контакти:

Щодо технічних питань IT Helpdesk

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції:

[email protected]

Підтримані попередньою програмою проєкти

Фінальний термін подачі заявок:
31 січня 2024 17:00 CET (Брюссель)
Сторінка програми
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України