Міжсекторальна співпраця

Про програму

Підпрограма є окремою статтею бюджетних витрат в рамках програми "Креативна Європа". На неї було виділено 13% бюджету програми.

Цілями підпрограми є: 

заснування інструменту полегшення доступу культурному і креативному секторам до джерел фінансування шляхом надання гарантій; заохочення міжнаціональної політичної взаємодії з метою заохочення обміну досвідом і ноу-хау стосовно нових бізнес-моделей; підтримка мережі національних Бюро програми «Креативна Європа».

У кожній країні-учасниці програми «Креативна Європа» діють національні бюро програми, які виконують такі функції:

поширення інформації про програму на національному рівні;

надання сприяння національним представникам сектору культури і креативних індустрій щодо їхньої участі у програмі, надання інформації про різноманітні види підтримки і можливості, доступні в рамках європейських програм;

заохочення транскордонного співробітництва професіоналів, інституційних платформ та мереж в галузі культури і креативних індустрій;

надання консультаційних послуг та проведення навчальних заходів для національних учасників;

забезпечення комунікації з Європейською Комісією та надання інформації про результати і вплив програми.

Діяльність національних бюро є незалежною від національних органів влади та європейських структур.

Проектні заявки на одержання фінансування з бюджету програми можуть подавати виключно юридичні особи, зареєстровані згідно встановленої процедури на Порталі учасника Виконавчої агенції з питань освіти, культури та аудіовізуальних питань – органу, що підпорядковується Європейській Комісії та здійснює практичну діяльність в рамках культурних і освітніх програм ЄС.

Заявки подаються учасниками самостійно через відповідні онлайн форми, доступні на веб-порталі програми, без посередництва національного Бюро програми «Креативна Європа» в Україні.

  • Поєднання культури та аудіовізуального контенту через цифрові технології
logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України