FAQ

Головний партнер і партнери повинні бути організаціями, що ведуть активну діяльність в культурному та креативному секторах. Вони повинні долучатися до конкретних та важливих питань розробки, реалізації та фінансування проекту.

Головний партнер подає заяву на фінансування до Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та виконує роль координатора (наприклад, веде комунікацію з усіма партнерами та Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, перераховує кошти ЄС партнерам) та несе найбільшу відповідальність за ведення діяльності відповідно до угоди про фінансування. Також головний партнер отримує грант на весь проект, несе повну фінансову та юридичну відповідальність, а також подає звіт після завершення проекту.

Функції та обов’язки координатора та партнерів повинні бути пояснені в угоді про співробітництво.

Неофіційні партнери беруть участь у проекті, але не несуть юридичної та фінансової відповідальності за нього.

Вони беруть участь у ньому, бо зацікавлені, скажімо, у ноу-хау проекту та обміні досвідом. Якщо неофіційні партнери таки якось профінансували проект, цей внесок повинен бути вказаний як внесок від фізичної особи або держави (у дохідній частині бюджету). Неофіційних партнерів зазначають в електронній формі (частина D) та у детальному описі проекту.

Кожен партнер повинен підписати лист-доручення, який підтверджує його участь у проекті.

Підписуючи його, партнери дають свою згоду головному партнерові діяти від їхнього імені у проекті у галузі співробітництва.

У цьому листі партнери повинні зазначати свій власний внесок (самофінансування) у проекті.

Самофінансування — це об’єм або частина вартості всього проекту, яку координатор разом із партнерами вкладають у нього.

Це може бути, наприклад, оплата праці співробітникам проекту. Якщо у вас вже є внески від фізичних осіб та держави, то надайте такі підтвердження в анкеті. Це найкращим чином вплине на розрахунок фінансових можливостей проекту.

Вважається, що самофінансування, вказане у листі-дорученні, є гарантованим. Якщо ви вносите менше, ніж заявили, то фінансування від ЄС може також зменшитися.

Хоча власного внеску (самофінансування) може і не бути. Це нормально.


Організація, що має статус юридичної особи впродовж не менше ніж 2 роки (в тому числі фізична особа-підприємець (3я група)).

Якщо ви плануєте подаватись в партнерстві, то ваша юридична особа може існувати і менше 2-х років.

Для проекту у галузі співробітництва консорціум (головний партнер та партнери) повинні укласти угоду про співробітництво. Вона повинна юридично обумовити всі важливі нюанси співробітництва та задовольнити всі вимоги (потрібно залучити всіх партнерів, а також прописати всі функції, діяльність, фінансування та тривалість проекту). Угода має чітко описувати завдання та функції кожного партнера, а також їх участь у фінансуванні. Вона повинна містити:

·      Точний опис проекту та діяльності за ним.

·  Функції та обов’язки партнерів (а також можливі санкції).

· Фінансування (внески, розподіл бюджету між партнерами, попереднє фінансування, розподіл непрямих витрат).

· Питання юридичного характеру (тривалість, відповідальність, порушення договірних обов’язків, припинення дії угоди, вирішення спірних питань).

·    Анкета чи майбутня угода про фінансування може бути у формі додатку до угоди про співробітництво.

Наполегливо рекомендуємо продовжити тривалість угоди про співробітництво після закінчення проекту, щоб охопити період, який потрібен для інформування Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (остаточний звіт потрібно подати щонайбільше протягом 2-х місяців після закінчення проекту).


Анкету можна заповнювати однією з офіційних мов ЄС, але ми все-таки рекомендуємо заповнювати анкету англійською мовою.

Жоден проект не можна профінансувати завдяки коштам декількох програм ЄС.

Ви можете подати заявку на участь в інших програмах фінансування, аніж «Креативна Європа». Якщо ви отримаєте фінансування від двох програм, від одного проекту доведеться відмовитися (виключення подвійного фінансування).

У випадках, коли ми маємо справу з комплексними проектами, деякі їх компоненти можуть розглядатися як окремі проекти та подаватися окремо. У такому разі проекти слід розділити на відповідні частини, щоб уникнути будь-якої підозри на подвійне фінансування.


Бажано, щоб учасники були на зв’язку з координатором свого проекту у Виконавчому агентстві з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури протягом всього періоду його реалізації.

Якщо виникають якісь зміни (розкладу, партнерів, у розподілі витрат), про це слід повідомити Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та домагатися їх схвалення. Інакше зі сплатою останнього внеску можуть виникнути проблеми.

Будь-який запит на внесення змін потрібно вчасно подавати від імені координатора не пізніше, ніж за один місяць до кінця відбору.


Санкціоновані витрати повинні відповідати проектній діяльності, що відповідає критеріям.

Ці витрати несуть бенефіціари протягом терміну дії угоди про співробітництво і вони вказані в загальному бюджеті проекту. Їх потрібно внести в бухгалтерський звіт бенефіціарів та загалом дотримуватися принципів раціонального керування фінансами. Санкціоновані прямі витрати є найважливішими: це витрати, прямо пов’язані з проектною діяльністю, комунікацією, просуванням та розповсюдженням, а також витрати на відрядження та добові витрати, заробітна плата співробітникам разом із соціальним забезпеченням, непрямі витрати.

Амортизація обладнання та ПДВ, що не вираховується із прибутків, також є санкціонованими витратами. Внески в натуральній формі або втрати при різниці валютних курсів не покриваються грантом. Детальну інформацію щодо санкціонованих та несанкціонованих витрат можна знайти у рекомендаціях, надрукованих разом із конкурсом заявок.

Кошти дійсні, якщо вони стосуються діяльності проекту, що буде здійснюватися під час його реалізації як і вказано в анкеті (дата початку проекту — дата закінчення проекту).

Кожен конкурс заявок визначає орієнтовний розклад (граничний термін подачі заявок, інформація про заявників, підписання угод, дати початку діяльності за проектом).

Якщо проект у галузі співробітництва подається 5-го жовтня, то період його оцінки триватиме приблизно 6 місяців. Учасників повідомлять у березні наступного року. Починати реалізацію дрібномасштабних проектів можна з травня до грудня, а великомасштабних — з червня до грудня після підписання угод про фінансування з Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.

Максимальна загальна тривалість проекту становить 48 місяців.


Кошти на підготовку проекту не можуть бути відшкодовані грантом. Санкціонованими є тільки ті витрати, які виникають під час його реалізації.


Грант від ЄС — це фінансовий внесок, спрямований на допомогу у досягненні цілей політики ЄС.

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури надає до 60 % (для дрібномасштабних проектів у галузі співробітництва) та до 50 % (для великомасштабних проектів у галузі співробітництва) від загальної санкціонованої суми бюджету проекту. Організатори проекту повинні покрити решту (40 % та 50 % відповідно) завдяки іншим джерелам фінансування (державні органи, спонсори, власні кошти, прибутки від реалізації проекту).


Такі докази можуть затребувати на етапі реалізації проекту або в остаточному звіті.


Бюджетний кошторис потрібно складати в євро. Учасники, які знаходяться поза єврозоною, повинні конвертувати розраховані витрати з іншої валюти в євро.

Для цього можна використовувати курс обміну валют, опублікований в Офіційному журналі ЄС у місяць публікації конкурсу заявок: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Рахунки потрібно виставляти на ім’я головного партнера або партнерів. Бажано, щоб призначенням платежу було вказано проект (назва, номер угоди про фінансування і т. д.).


Для підрахунку витрат на відрядження організаціям слід орієнтуватися на власні добові витрати.

Тим не менш, вони не повинні перевищувати максимальні суми, встановлені Європейською комісією та опубліковані разом із конкурсом заявок. Санкціонованими вважаються такі добові витрати:

·       перельоти: квитки економ-класу;

·       потяг: квитки першого класу;

·       автомобіль: 0,22 євро за кожну милю пробігу (можлива вища ставка для якоїсь держави, якщо буде надано відповідні докази);

·       таксі: витрати на таксі зазвичай не є санкціонованими, оскільки вони є частиною добових витрат. Такими послугами потрібно користуватися якомога рідше (виключення: якщо ви їдете рано вранці або пізно ввечері).

Витрати на пальне приймаються разом із витратами на оренду автомобіля. Обидва види доказів (рахунок компанії з аренди, а також талони на пальне чи ставка за милю пробігу) є прийнятними. При цьому заявляти можна лише один вид оплати (чиста вартість або витрати на відрядження).

У рамках програми Креативна Європа внесок у натуральній формі (in-kind contribution) не дозволяється!

Внесок у натуральній формі — це безготівковий внесок у проект від головного партнера, партнерів чи третьої сторони. У такого внеску є відповідна готівкова цінність, але вона не виплачується головним партнером чи партнерами.

Прикладами подібних внесків можуть бути товари довгого користування, передача приміщень у розпорядження, волонтерська робота або спонсорування товарів.


Сума фіксованої ставки, що не перевищує 7 % санкціонованих прямих витрат проекту може класифікуватися непрямими витратами.

Про непрямі витрати детально звітувати в остаточному звіті необов’язково. Все ж їх потрібно внести в систему бухгалтерської звітності бенефіціарів і на випадок аудиту потрібно уможливити їх легку простежуваність та перевірку.


Субпідряд — це постачання товарів, роботи чи надання послуг (укладання контрактів) коли цього вимагає реалізація проекту.

Субпідряд може стосуватися лише допоміжної діяльності. Субпідряд можна залучати лише на частину проекту. При цьому бенефіціари залишаються юридично та фінансово відповідальними за проект.

Головне — дотримуватися правил національного субпідряду. Бенефіціарам потрібно провести конкурентноспроможні тендери та потурбуватися про те, щоб уникнути конфлікту інтересів. Обирати потрібно пропозицію з кращою цінністю або відповідно ту пропозицію, яка пропонує нижчу ціну. На випадок аудиту документацію слід зберігати.

Якщо діяльність за субпідрядом перевищує 60 000 євро, бенефіціарам потрібно чітко задокументувати тендерну процедуру, подати копію відповідних документів разом із остаточним звітом наприкінці проекту та зберігати її на випадок аудиту.

Загального ліміту діяльності за субпідрядом немає.


Заявники повинні бути професійно компетентними та мати відповідну кваліфікацію, щоб реалізувати проект.

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури оцінює функціональні можливості на основі звітів про діяльність та інформації про партнерство, включаючи біографії співробітників. Заявники повинні вести активну діяльність щонайменше 2 роки і змогти довести це.


Для того, щоб реалізувати проект, заявники повинні мати стабільні та достатні джерела фінансування.

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури оцінює фінансові можливості на основі заяви та фінансових звітів (звіти про фінансовий стан разом зі звітом про прибутки та збитки).

Якщо раптом фінансових можливостей недостатньо, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури

 • може запросити гарантію від банку або третьої сторони
 • або запропонувати підписати угоду про фінансування без попереднього фінансування шляхом проміжних платежів на основі санкціонованих витрат так, щоб щонайменше внески та фактичний прибуток були однаковими.

Форму фінансової стійкості потрібно заповнювати головним партнерам у якості приватних підприємств, що подають заявку на грант, сума якого перевищує 60 000 євро. Ця форма не вимагається від державних органів.


Заявники (окрім державних установ) повинні заповнити форму фінансової стійкості. Рекомендуємо порадитися з вашим бухгалтером. Нижче наведено деякі рекомендації із заповнення форми:

– Статутний капітал: кошти організації від продажу акцій або кошти від зберігання грошей, зароблених організацією. Це найголовніше у балансі відповідальності.

– Результат діяльності: результат (прибуток або збиток), отриманий від основної діяльності організації. Результат рахується шляхом таких підрахунків: прибуток від діяльності — витрати на діяльність — зношування та амортизація.

– Норма амортизації записана як витрати від основної діяльності: Це не стосується непрямих витрат. Будівлі, техніка, обладнання, меблі, апаратура, комп’ютери, зовнішнє освітлення, автомобільні стоянки, легкові та вантажні автомобілі є прикладом ресурсів, які будуть використовуватися більше одного року, але не протягом невизначеного часу. Протягом кожного звітного періоду (року, кварталу, місяця і т. д.) частина вартості цих ресурсів використовується. Ця частина, яка використовується, вважається амортизаційними витратами у звіті про прибутки та збитки. Насправді зношення — це переведення частини вартості витрат зі звіту про фінансовий стан у звіт про прибутки та збитки протягом кожного року їх служби.


Платіж попереднього фінансування приходить щонайбільше протягом 30-ти днів після підписання угоди про фінансування з Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.

Наведені нижче платежі здійснюються після ухвалення остаточного або проміжного звіту Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.

Вся сума фінансування буде виплачена Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури головному партнерові. Він відповідає за забезпечення раціонального використання коштів, а також за своєчасну фінансову звітність. Як узгоджено в угоді про співробітництво, головний партнер розподілить суму фінансування між всіма партнерами.

Залежно від тривалості проекту, грант буде виплачуватися двома (тривалість проекту до 24 місяців) або трьома (тривалість проекту до 48 місяців) платежами.

Максимальна сума внеску партнерів у проект не встановлюється.

Приклад: головний партнер може подавати заявку на фінансування 80 % бюджету, а всі інші п’ять партнерів можуть подавати заявку на фінансування 4 % бюджету. Один або декілька партнерів можуть додати свої кошти або не вкладати своїх коштів взагалі. Все ж, партнерство повинно бути збалансованим і кожен партнер повинен брати активну участь у проекті.

Після закінчення проекту головний партнер повинен подати такі документи разом із запитом на останній платіж до Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури:

 • Остаточний звіт про результати реалізації проекту.
 • Остаточний звіт про фактично понесені витрати (зведені витрати та суми, заявлені кожним бенефіціаром);
 • Аудиторський звіт залежно від суми гранту від ЄС (тип I або тип II).

 

Важливу інформацію та форми щодо звітності разом із навчальним посібником в електронному вигляді з фінансового менеджменту та звітності можна знайти на веб-сайті Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури на вкладці для бенефіціарів: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/beneficiaries-space/cooperation-projects_en

Остаточний платіж буде зроблено після затвердження остаточного звіту Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури. Граничний термін подачі цих документів зазвичай складає два місяці до кінця проекту.


Аудит — це контроль доцільного використання бюджетних коштів ЄС. Якщо сума гранту ЄС перевищує 60 000 євро, то незалежний аудитор повинен скласти «звіт фактичних результатів щодо остаточного фінансового звіту типу I».

Якщо сума гранту перевищує 750 000 євро, то потрібно складати звіт «типу» II».

Витрати на складання звіту покриваються грантом. Не забудьте передбачити ці витрати у вашому бюджеті на етапі складання заявки.

Аудит повинен проводити один аудитор для всього консорціуму.

Окрім цього, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та/або Європейська комісія можуть провести технічні або фінальні перевірки або аудити стосовно використання певних коштів. Ці перевірки або аудити можуть проводити самі співробітники або передати ці завдання на аутсорсинг (аудиторові).


Аудит повинен складатися на основі звітності головного партнера. Усі додаткові документи партнерів потрібно надіслати головному партнерові. Кожному партнерові проводити власний аудит не потрібно.


«Санкціоновані витрати — це витрати протягом тривалості проекту, яка зазначена в угоді про фінансування, за винятком витрат на складання остаточних звітів, а також звіту фактичних результатів остаточного фінансового звіту» (стор. 17 рекомендацій).

Це означає, що деякі витрати на оплату персоналу (лише тому, який займається підготовкою остаточного звіту) та витрати на аудит (навіть якщо він здійснюватиметься після закінчення проекту), вважаються санкціонованими витратами.


Точна сума фінансування вказується в угоді, укладеній між заявником та Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.

В угоді вказується фіксований відсоток від загальних витрат на проект, який покривається грантом. Якщо сума витрат на проект зменшилася, то сума фінансування також автоматично зменшиться. Ні суму фінансування, ні відсоток, встановлений ЄС, змінити неможливо.


Перерахування коштів з однієї статті бюджету на іншу обмежено 10 % орієнтовних санкціонованих загальних витрат на проект.

Якщо потрібно внести суттєві зміни в бюджет протягом реалізації проекту, це слід узгодити з Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури. Заднім числом такі зміни не прийматимуться. Точні умови таких змін описані в угоді з Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.


Логотип програми можна знайти на веб-сайті Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури:

 https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en

Беручи до уваги дослідження та публікації, на внутрішні сторінки публікацій та досліджень, зроблених зовнішніми незалежними органами за підтримки Європейської комісії, слід додати таку примітку: «Підтримка підготовки цієї публікації не означає, що Європейська комісія підтверджує її зміст, який відображає лише думки авторів і комісія не може нести відповідальність за будь-яке можливе використання цієї інформації».


Згідно з Положенням про створення програми «Креативна Європа» пріоритетні задачі можна сформулювати таким чином:

 • Сприяння міжнародній мобільності діячів і фахівців в галузі мистецтва з метою надання їм можливості для співпраці на міжнародному рівні і інтернаціоналізації їх кар’єри і діяльності як в ЄС, так і за його межами, за можливості, на основі довгострокових стратегій.
 • Нарощування зусиль щодо формування аудиторії як засобу стимуляції інтересу і розширення доступу до європейських витворів у сфері культури і творчості, а також матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Формування аудиторії має за мету популяризацію європейських діячів мистецтва/фахівців в галузі культури і їхніх робіт серед максимальної кількості людей по всій Європі, а також на розширення доступу до витворів культури для груп населення, які його не мають. Крім того, це допоможе культурним організаціям пристосуватися до необхідності використання нових та інноваційних способів роботи з аудиторією, її утримання і розширення, формування нових аудиторій, включаючи ті, які досі не були охоплені, накопичити досвід для роботи з аудиторіями зараз і в майбутньому, а також поглибити з ними відносини.
 • Сприяння розвитку творчості, застосування інноваційних підходів до творчості, а також пошук нових способів забезпечення «перехідного впливу» на інші сектори. Розробка і тестування нових та інноваційних моделей отримання прибутку, управління та маркетингу для секторів культури, зокрема, в частині переходу до використання цифрових технологій. Особливу увагу слід приділити підтримці заходів, які дозволять професіоналам у галузі культури отримати нові навички, а також таких, що мають освітній аспект і націлені на побудову міжкультурного діалогу і взаєморозуміння між людьми з різних культур або різного соціального статусу, та на подальший розвиток такої культури, яка б сприяла боротьбі з усіма формами дискримінації.
 • Сприяння інтеграції біженців у європейський простір шляхом організації для цієї конкретної цільової групи сумісних заходів культурного і аудіовізуального характеру, які б пропагували європейські цінності, по всій Європі. Підвищення культурного взаєморозуміння, зміцнення міжкультурного і міжрелігійного діалогу, а також виховання поваги до інших культур. Увага також буде приділятися міжнародному обміну передовими технологіями, цінними знаннями та досвідом, а також практичним діям за участю біженців в якості цільової аудиторії та/або в якості дійових осіб. Одним словом, така націленість дозволить й надалі підтримувати значимість демократичних і політичних цінностей і вигоди, яку отримають громадяни від динамічної та інформативної політичної дискусії як аспекту культурної діяльності.


У цьому розділі викладено загальні умови участі в схемах підпрограми «Культура», а в розділі III нижче описано спеціальні умови для кожної схеми. Усі умови встановлені згідно Положення.

КРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

За умови виконання всіх вимог, вказаних у статті 8 Постанови, і початку переговорів Комісії з цією країною, заявки приймаються від юридичних осіб, заснованих у країні, яка належить до однієї з таких категорій:

 1. країни-члени ЄС та інші країни і території, які мають право на участь у Програмі відповідно до статті 58 Рішення Ради ЄС 2001/822/ЄC;
 2. країни, що приєднуються, країни-кандидати та потенційні кандидати, які користуються перевагами стратегії на попередньому етапі приєднання до ЄС, відповідно до загальних принципів і загальних умов участі цих країн у програмах ЄС, зазначених у Рамковій угоді, Рішенні Ради ЄС про асоціацію або аналогічних угодах;
 3. країни Європейської асоціації вільної торгівлі, що є сторонами угоди про створення Європейської економічної зони, відповідно до положень Угоди про ЄЕЗ;
 4. Швейцарська Конфедерація на основі двосторонньої угоди, яка буде укладена з цією країною;
 5. країни, на які поширюється Європейська політика сусідства відповідно до процедур, визначених рамковими угодами з цими країнами, які передбачають їх участь у програмах ЄС.

Агентство може вибирати пропозиції від заявників з країн, що не входять до ЄС за умови, що на дату прийняття рішення про видачу гранту з цією країною було підписано угоду з описом механізмів участі цих країн у Програмі, заснованої згаданим вище Положенням.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ

Згідно зі статтею 2 Положення в схемах можуть брати участь європейські оператори індустрії культури і творчості, які ведуть активну діяльність і законно засновані в одній з країн, які беруть участь у підпрограмі «Культура».

У схемах можуть брати участь оператори індустрії культури, які станом на кінцеву дату подачі заявок мають статус юридичної особи протягом мінімум 2-х років і які здатні продемонструвати своє існування в якості юридичної особи. Фізичні особи не можуть подавати заявки на отримання гранту.

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ

Підпрограма «Культура» не підтримуватиме будь-які проекти, що включають порнографічні або расистські матеріали або пропагують насильство. Підпрограма «Культура» головним чином призначена для підтримки некомерційних проектів.

Більш детальні критерії відбору для кожної окремої схеми викладено у розділі III нижче.

ВИМОГИ ДО ЗАХОДІВ:

В рамках підпрограми «Культура» повинні реалізовуватися такі заходи, які будуть націлені на досягнення цілей і пріоритетних завдань, визначених цією підпрограмою.

Заходи повинні відноситися до сфери індустрії культури і творчості згідно зі статтею 2 Положення та пріоритетних Рішень № 1718/2006/ЄC, 1855/2006/ЄC і 1041/2009/ЄC. В рамках підпрограми «Культура» не можуть реалізовуватися заходи, що стосуються виключно аудіовізуального сектору.

КРИТЕРІЇ ВИКЛЮЧЕННЯ

Кандидати не повинні мати обставини, що виключають їхню участь та/або прийняття гранту, відповідно до визначення, викладеного в Положенні про фінанси, що відноситься до загального бюджету ЄС, і правил його застосування.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

Якщо інше не зазначено у викладених нижче положеннях, для всіх схем застосовуються такі критерії. Кандидати повинні мати стабільні і достатні джерела фінансування (фінансовий потенціал) для підтримки своєї діяльності протягом усього періоду реалізації проекту і для участі в його фінансуванні. Організація-претендент повинна мати набір професійних компетенцій і кваліфікацій, необхідних для виконання запропонованого проекту (експлуатаційна потужність).

Претенденти повинні подати заповнену та підписану заяву з підтвердженням свого статусу юридичної особи, а також свого фінансового потенціалу та експлуатаційної потужності, необхідних для виконання запропонованих заходів.

Організації, які претендують на отримання гранту розміром більше 60 000 євро, при подачі заявки крім заяви повинні надати супутні і обов’язкові документи згідно зі спеціальними інструкціями.

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

Якщо запитувана сума становить від 750 000 євро або якщо потрібно підписати рамкову угоду про партнерство, заявки на отримання гранту повинні супроводжуватися звітом затвердженого незалежного аудитора. Цей звіт повинен містити підтвердження рахунків за останні два доступних фінансових роки.

Це зобов’язання не поширюється на державні органи і міжнародні організації, що належать до сфери публічного права. Це зобов’язання також може не поширюватися на освітні та навчальні заклади за рішенням компетентної уповноваженої посадової особи на підставі аналізу управлінських ризиків.


Цей конкурс охоплює такі схеми підпрограми «Культура»:

EACEA 45/2016 – ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ В ОБЛАСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Підпрограма «Культура» надає підтримку проектам, які в основному спрямовані на:

 1. розвиток міжнародної мобільності;
 2. формування аудиторії;
 • нарощування потенціалу – перехід на цифровий формат;
 • нарощування потенціалу – створення нових бізнес-моделей;
 • нарощування потенціалу – освіту і навчання.

Підтримувані проекти повинні включати в себе обґрунтовану стратегію і докладний план реалізації однієї або кількох зі вказаних вище пріоритетних задач програми. При подачі заявки претенденти повинні відзначити максимум 3 з цих 5 пріоритетних задач, які найбільше відповідають їхньому проектові, і вказати ці 3 пріоритетні задачі в порядку значущості.

Загальний бюджет підпрограми «Культура», що здійснюється в рамках програми «Креативна Європа», складає 457 800 000 євро на період 2014 – 2020 рр. Загальна сума асигнувань на конкурс 2017 року становить близько 35 500 000 євро.

Агентство залишає за собою право не розподіляти всі наявні кошти.


Якщо в країні заявника кінцевий термін подачі заявок припадає на вихідний день, строк не продовжується. Кандидати повинні взяти це до уваги при плануванні подачі своїх заявок.

Всі дедлайни по подачі заявок на різні програми Ви можете знайти у відповідних розділах сайту.


Детальні умови подачі заявок надано в спеціальних інструкціях на наступних сайтах:

Генеральна дирекція з питань освіти і культури

http://ЄC.europa.eu/culture/index_en.htm

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Постанова № 1295/2013 Європейського парламенту і Ради ЄС про заснування програми «Креативна Європа» було опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу 20.12.2013 (OJ L347 / стор. 221).

Рішення Ради ЄС 2001/822/ЄС від 27 листопада 2001 року про Асоціації заморських країн і територій з Європейським співтовариством («Рішення про Асоціацію заморських країн і територій») (OJ L 314, 30.11.2001, стор. 1).

Постанова (ЄС, Євратом) № 966/2012 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 жовтня 2012 року про фінансові правила, які можна застосувати до загального бюджету ЄС (OJ L 298, 26.10.2012, стор. 1).

Існує 4 конкурси:

1)  Проекти міжнародної співпраці. Цей конкурс підтримує проведення транснаціональних проектів співпраці у сфері культурних та креативних індустрій протягом максимум чотирьох років.

2)  Художній переклад, який забезпечує підтримку ініціатив з перекладу і популяризації художніх творів через ринки ЄС, сприяння доступу читачів до високоякісної європейської художньої літератури. Підпрограма надає кошти видавцям для перекладу, публікації та просування пакету творів (не менше 3 і не більше 10) художньої літератури.

3)  Європейські мережі (наступні конкурси поки не оголошуються). За ними підтримуються наступні заходи:

o  по зміцненню культурного та креативного секторів шляхом забезпечення їх кадрів особливими навичками та досвідом, включаючи адаптацію до цифрових технологій;

o  заходи, що дозволяють працівникам культурного та креативного секторів налаштувати співпрацю на міжнародному рівні та розширити свій вплив у Європі та за її межами;

o  заходи по зміцненню європейських культурних і творчих організацій, а також міжнародної мережі, які можуть створювати нові професійні можливості.

 

4)  Європейські платформи (наступні конкурси поки не оголошуються). Цей канал фінансування використовують для спільного фінансування культурних і креативних організацій, що сприяють творчості та діяльності європейських авторів творів та інших діячів культури та мистецтва, через виключно загальноєвропейські програми. Передбачається досягти свого роду структурованості сектора, тому перевага у плані підтримки надаватиметься обмеженій кількості платформ.

Проекти, присвячені виключно аудіовізуальним секторам, не підходять під пріоритети підпрограми «Культура». Однак аудіовізуальні елементи в проектах можуть бути запланованими, якщо вони є допоміжними до тих заходів, які присвячені неаудіовізуальним культурним та креативним секторам.

Наприклад, зафільмувати вистави для їх промо та поширення, використання відео на виставці, тощо є допустимими активностями в рамках даного проекту.

Проекти, які не показують свій вплив на європейському рівні. Через це погано організовані проекти на національному, регіональному або локальних рівнях не можуть бути підтриманими.

Також заявку на конкурс не можуть подавати фізичні особи. Програма відкрита тільки для заявок від юридичних осіб.

Заявки приймаються у відповідності з оголошеними конкурсами. Як правило, конкурси публікуються за три місяці до оголошеного дедлайну. Будь-ласка, слідкуйте за новими можливостями на сайті програми: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en або зверніться до Бюро програми «Креативна Європа» у вашій країні.

Заявка подається онлайн через офіційний сайт програми. Для цього вам потрібно:

·  Зареєструватись на порталі учасника за наступним лінком: http://ec.europa.eu/education/participants/portal. Організаційно-правова форма юридичної особи та потрібні супроводжуючі документи мають бути завантаженими на портал. Всі деталі по механіці роботи можна прочитати в додаткових документах на сайті: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_ en.cfm

·     Після цього вам буде присвоєно PIC Number (Participant Identification Code), який ви в подальшому зможете використовувати для спілкування з Єврокомісією та саме він потрібен для генерації аплікаційної форми на конкурс.

·     Коли в кожного партнера із вашого проекту також буде PIC-номер, ви зможете їх додати до вашої аплікаційної форми (eForm) за згенерувати її онлайн через команду: "Create new application eForm"

Частина А: Деталі про головного партнера та асоційованих партнерів. Частина буде заповнена з профілів ваших організацій. Всю іншу інформацію потрібно буде додати вручну.

·     

Частина В: Деталі про ваші активності. Там ви маєте подати список проектів головного партнера та асоційованих партнерів, що підтримувались з бюджету ЄС за останні 3 роки та чи подавали ідею вашого проекту, для якого ви готуєте заявку, ще й на інші можливості фінансування.

·     

Частина С: Детальний опис проекту. Тут ви маєте прописати календарний план роботи, розділення частин проекту та активностей серед партнерів, вказати, яким пріоритетам конкурсу відповідає ваша ідея, сферу вашої роботи, перелік країн «Креативної Європи», які будуть приймати в себе учасників проекту або отримають позитивний ефект від його проведення, загальну інформацію по проекту та загальний бюджет.

·     

Частина D: Огляд операційної та фінансової спроможності партнерів. Кожен з партнерів має надати інформацію про свій досвід реалізації проектів на Європейському на міжнародних рівнях, вказати свій вклад у бюджет проекту, а головний партнер цю всю інформацію має резюмувати саме в цій частині аплікаційної форми.

·     

Частина Е: критерії оцінки. Як саме ви будете оцінювати ефективність проекту та його вплив на культурну і креативну спільноту. Продумайте цей механізм і пропишіть його, оскільки на нього будуть опиратись для оцінки якості аплікаційної форми.

·     

Частина F: Робоча програма / календарний план роботи. Продумайте список активностей та заходів протягом всього проекту. Ви маєте прописати не тільки календарний план роботи, але й країну проведення та відповідального партнера.

·     

Частина G: Подайте статистичну інформацію вашого проекту. Після цього вам потрібно додати всі супроводжуючі документи для вашої заявки: • Опис проекту • Декларацію доброчесності та листи-доручення • Бюджет • Інформацію про партнерство: досвід всіх партнерів та опис їх команди, а також Меморандум про співпрацю Коли все готово, не забудьте валідувати вашу форму (Validate) та подати заявку (Submit). Після цього вам на пошту має прийти підтвердження та номер вашої заявки.

·    Опис проекту

·    Бюджет

·    Декларація доброчесності

·    Лист-доручення від кожного партнера

·    CV кураторів проекту від кожного партнера

·    Меморандум про співпрацю між партнерами

Так, аплікант може знову подати цей проект. Але ми рекомендуємо обов’язково звернути увагу на фідбек, який отримує аплікант при відповіді: там будуть прописані рекомендації, чого саме не вистачило заявці для отримання гранту. Врахувавши всі ці зауваження при повторній подачі заявки шанси такого проекту будуть вищими.

З правилами можна ознайомитись за наступним лінком: http://www.creativeeuropeuk.eu/sites/default/files/2016%20-%20CED%20UK%20-%20The%20Financial%20Management%20of%20your%20Project.pdf

Перекидати кошти між різними бюджетними категоріями можна в рамках 10%, але загальна сума в жодному разі не може перевищувати погодженну суму гранту. В разі більшого відхилення це потрібно заздалегідь погодити із вашим менеджером Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA).

logo of creative europe
Логотип Українського Культурного Фонду
Logo of european commision
Логотип Міністерства Культури України